Diensten

Deze pagina bevat een overzicht van de verschillende diensten die beschikbaar zijn voor Sportbonden.

Neem voor meer informatie gerust contact op met de betreffende contactpersoon. Kun je iets niet vinden? Neem dan contact op met Roel Boekel.

Data en inzichten

Jorn Knops

Via verschillende onderzoeken en monitoren verzamelen we allerlei data en inzichten, die sportbonden kunnen gebruiken voor het samenstellen van een (meer) data driven en toekomstbestendig beleid. Zo geven we via de Landelijke Sportdeelname Index maandelijks inzicht in de sportdeelname in Nederland. Het jaarlijkse onderzoek Zo Sport Nederland geeft daarnaast inzicht in zowel de sportdeelname- als lidmaatschapscijfers.

Voor sportbonden – en hun clubs – is er tot slot de Verenigingsmonitor. Daarmee krijgen clubs meer inzicht in hun beleid en manier van werken en wordt het voor sportbonden duidelijk op welke gebieden hun clubs eventueel (meer) ondersteuning nodig hebben.

  1. Landelijke Sportdeelname Index
  2. Zo Sport Nederland
  3. KISS lidmaatschapscijfers
  4. Verenigingsmonitor

Jorn Knops

Neem contact op

Trainingen en opleidingen

Karlijn Westerman

Sterke professionals en een bekwaam sportkader (waaronder trainer-coaches, scheidsrechters en sportbestuurders) zijn voor de sport van grote toegevoegde waarde. De NOC*NSF Academie voor Sportkader organiseert voor deze doelgroepen vele bijeenkomsten, workshops en masterclasses over uiteenlopende sportgenerieke thema’s.

  1. sportopleidingen.nl
Meer over de NOC*NSF Academie voor Sportkader

Karlijn Westerman

Neem contact op

Sport Support

Liesanne de Wijs

Sportbonden krijgen op dagelijkse basis allerlei vragen van hun clubs, trainers en sporters. Het beantwoorden van al die vragen is een tijdrovende klus. Zeker als je ervoor wilt zorgen dat mensen niet te lang op een antwoord hoeven te wachten. Om bonden hierbij te ondersteunen is NOC*NSF Sport Support ontwikkeld. Een support desk die uit naam van jouw bond alle eerstelijnsvragen die binnenkomen op een snelle en professionele manier kan afhandelen.

 


Liesanne de Wijs

Neem contact op

Slagvaardig organiseren sport

Jolina Broesder

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport helpt sportbonden beter anticiperen op de snel veranderende sportwereld en behoeftes van de sporter van vandaag. Het programma richt zich op kleine en middelgrote sportbonden. Door middel van training, kennisuitwisseling en uitvoering van concrete projecten leren deelnemende sportbonden slagvaardig blijvende verandering te realiseren binnen de bond.

  1. Fundamentals programma
  2. De 6 bouwstenen
  3. Data en aanmelden
  4. Interviews met deelnemers
Lees meer over 'Slagvaardig organiseren sport'

Jolina Broesder

Accountmanager

Neem contact op

Sportakkoord services

Chantal Rikken-Akkerman

Vanuit het landelijk Sportakkoord zijn er voor sportclubs vele services beschikbaar die hen kunnen helpen toekomstbestendiger te worden. Denk aan opleidingen voor trainer-coaches, procesbegeleiding voor bestuursleden of hulp bij vraagstukken rondom vrijwilligersbeleid of ledenbinding. Als sportbond kun je het Sportakkoord ondersteunen door clubs te motiveren zich aan te sluiten bij de lokale Sportakkoorden. Heb je daarover vragen of hulp nodig? Dan kun je aankloppen bij NOC*NSF.

 


Chantal Rikken-Akkerman

Neem contact op

Online dashboards en omgevingen

Pascal Schepers

De behoeften van sporters zijn de afgelopen jaren snel veranderd en zijn bovendien nog iedere dag aan verandering onderhevig. Het is voor sportaanbieders cruciaal om die behoeften te kennen en daarbij aan te sluiten. Om sportbonden en andere sportaanbieders daarbij te helpen ontwikkelde NOC*NSF drie online oplossingen: Sportbase, Clubbase en Sportmatch.

Lees meer over de mogelijkheden

Pascal Schepers

Neem contact op

Centrum Veilige Sport Nederland

Els van Kernebeek

Een sociaal veilige sportomgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Daarom is er het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) waar je terecht kunt met vragen en twijfels over grensoverschrijdend gedrag en daar melding van kunt maken. Het CVSN ondersteunt ook sportbonden en sportclubs bij advisering naar aanleiding van incidenten, verzorgt voorlichting en helpt bij preventie vragen.

Ga naar de website van Centrum Veilige Sport Nederland

Els van Kernebeek

Neem contact op