De 6 bouwstenen

De zes bouwstenen van veranderen zijn ontwikkeld om jou en je organisatie slagvaardiger te maken en projectgerichter te laten werken.

De bouwstenen bieden een pragmatische aanpak om projecten uit te voeren. Daarmee ben je in staat snel te anticiperen op de snel veranderende sportwereld en de behoeftes van de sporter van vandaag.

In het tweedaagse Fundamentals programma, bedoelt voor projectleiders werkzaam in de sport, leer je door middel van training, kennisuitwisseling en uitvoering van concrete projecten om slagvaardig blijvende verandering te realiseren binnen de organisatie.

1: Ambitie

Iedere verandering begint met een ambitie waarmee je richting geeft aan wat je wilt gaan bereiken. Het doel van de bouwsteen ambitie is om jezelf en anderen in beweging te brengen op weg naar dit doel. Een heldere en gedragen ambitie stelt je in staat dagelijks focus aan te brengen aan je eigen werk en dat van anderen.

2: Analyse

Daar waar de ambitie scherpte aanbrengt in het eindresultaat brengt de analyse scherpte aan in het vertrekpunt. De analyse heeft tot daarmee tot doel te bepalen wat er in de organisatie aangepast moet worden.

3: Slagvaardig

Je kunt de context van je project niet veranderen, wel hoe jij ermee om gaat. Het doel van bouwsteen slagvaardig is daarom proactief te handelen op die elementen die de slagvaardigheid van je project beïnvloeden.

4: Routekaart

Nu het vertrekpunt en eindpunt helder zijn kun je de benodigde stappen bepalen om van je huidige naar je gewenste situatie te gaan.
Het doel van de bouwsteen routekaart is daarmee overzicht aanbrengen in je project. Dit overzicht stelt je in staat de juiste volgorde, timing en benodigde capaciteit te bepalen.

5: Business Case

In de ambitie héb je duidelijk gemaakt wat het project gaat opleveren en in de routekaart de benodigde uren en kosten. Daarmee ben je in staat een business case te maken. De bouwsteen business case heeft tot doel de zakelijke rechtvaardiging te bepalen van het project en daarmee de kritische toets op het geheel: rechtvaardigt je beoogde resultaat alle tijd en kosten nodig om dit project te realiseren?

6: Besturing

We weten een ding zeker en dat is dat het project nooit exact volgens plan gaat lopen, het is daarom geen vraag of we moeten bijsturen maar wanneer. De bouwsteen besturing heeft daarom tot doel de instrumenten te installeren die nodig zijn om sturing te geven aan het project. We doen dit vanuit drie perspectieven: operationeel, tactisch en strategisch.