Op naar slagvaardige sportbonden

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport helpt sportbonden beter anticiperen op de snel veranderende sportwereld en behoeftes van de sporter van vandaag.

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport is ontwikkeld door een aantal middelgrote sportbonden met het doel om kleine en middelgrote sportbonden slagvaardiger te maken. Door middel van training, kennisuitwisseling en uitvoering van concrete projecten leren deelnemende bonden om slagvaardig blijvende verandering te realiseren binnen hun organisatie. Het programma vormt hiermee een belangrijk onderdeel van de transitie in de sport.

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport start met een tweedaagse training, de Fundamentals. De training is bedoeld voor directeuren, managers en projectleiders in de sport en gebaseerd op de 6 bouwstenen van slagvaardig organiseren sport. 

Naast deze training biedt het programma de mogelijkheid om in een ééndaagse sessie - terugkomdag - de opgedane kennis op te frissen, is er intervisie en zijn er masterclasses waarin telkens in een korte sessie dieper wordt ingegaan op één van de bouwstenen.

Hier vind je de data in het najaar van 2022 en kun je je aanmelden.

Interviews met deelnemers

Op Sport Knowhow XL is in een serie van 21 artikelen te lezen hoe sportbonden het SOS-programma doorlopen hebben. Aan de orde kwam onder meer op welke wijze de bond het veranderingstraject heeft uitgevoerd, welk effect dat had en wat de volgende stappen zijn.

Lees hier de interviews met verschillende deelnemers

heeft u een vraag? wij helpen u graag