Slagvaardig organiseren sport

Op naar slagvaardige sportbonden

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport helpt sportbonden beter anticiperen op de snel veranderende sportwereld en behoeftes van de sporter van vandaag.

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport is ontwikkeld door een aantal middelgrote sportbonden met het doel om kleine en middelgrote sportbonden slagvaardiger te maken. Door middel van training, kennisuitwisseling en uitvoering van concrete projecten leren deelnemende bonden om slagvaardig blijvende verandering te realiseren binnen hun organisatie. Het programma vormt hiermee een belangrijk onderdeel van de transitie in de sport.

Infographic

Interviews met deelnemers

Op Sport Knowhow XL is in een serie van 21 artikelen te lezen hoe sportbonden het SOS-programma doorlopen hebben. Aan de orde kwam onder meer op welke wijze de bond het veranderingstraject heeft uitgevoerd, welk effect dat had en wat de volgende stappen zijn.