Op naar slagvaardige sportbonden

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport helpt sportbonden beter anticiperen op de snel veranderende sportwereld en behoeftes van de sporter van vandaag.

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport is ontwikkeld door een aantal middelgrote sportbonden met het doel om kleine en middelgrote sportbonden slagvaardiger te maken. Door middel van training, kennisuitwisseling en uitvoering van concrete projecten leren deelnemende bonden om slagvaardig blijvende verandering te realiseren binnen hun organisatie. Het programma vormt hiermee een belangrijk onderdeel van de transitie in de sport.

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport start met een tweedaagse training, de Fundamentals. De training is bedoeld voor directeuren, managers en projectleiders in de sport en gebaseerd op de 6 bouwstenen van slagvaardig organiseren sport. 

Naast deze training zijn er intervisie momenten en zijn er masterclasses waarin telkens in een korte sessie dieper wordt ingegaan op één van de bouwstenen.

Nieuw: NOC*NSF heeft, samen met het SOS programma, een programma ontwikkeld voor sportbonden om aan de slag te gaan met de kansen die er liggen om meer mensen in beweging te brengen. Verder met Ontwikkelen sportaanbod ondersteunt sportbonden om in te spelen op de behoeftes van de sporter van vandaag. Ga door middel van training, kennisuitwisseling en uitvoering van concrete innovatie aan de slag met een eigen, concrete casus en leer doelgroepgericht sportaanbod creëren door dit daadwerkelijk te doen.

Hier vind je de data van 2023 en kun je je aanmelden.

Interviews met deelnemers

Op Sport Knowhow XL is in een serie van 21 artikelen te lezen hoe sportbonden het SOS-programma doorlopen hebben. Aan de orde kwam onder meer op welke wijze de bond het veranderingstraject heeft uitgevoerd, welk effect dat had en wat de volgende stappen zijn.

Lees hier de interviews met verschillende deelnemers

heeft u een vraag? wij helpen u graag