Sportbonden leveren via de portal Verdelen Middelen Sportagenda (VMS) ledengegevens aan ten behoeve van de jaarlijkse lidmaatschappenrapportage van vereniging NOC*NSF (verwerkt in Zo Sport Nederland), de stemverhouding in de Algemene Vergadering en de contributieheffing.

De ledengegevens uit VMS worden in een op maat gebouwd datawarehouse ingelezen. Met behulp van dit datawarehouse is voor de bonden een applicatie gebouwd, waarmee zij toegang hebben tot hun eigen lidmaatschapsgegevens. Hiernaast kunnen er in deze applicatie sport overstijgende analyses worden gedaan. Heb je nog geen toegang tot de applicatie? Neem dan contact op met kiss@nocnsf.nl.