Kritische Succes Factoren Header

Wat zijn de kritische succesfactoren?

We geloven niet alleen in de kracht van sport, maar ook in de kracht van samenwerking. Met verenigde kracht en expertise gaan we de uitdagingen in de sportsector aan en benutten we de kracht van sport.

Dit is ook noodzakelijk om de ambitie en de streefdoelen te kunnen realiseren. Net zoals een kwaliteitsverbetering in de sector, een integere en inclusieve sportcultuur en een substantiële additionele financiële investering in de sector.

In de Sportagenda 2032 benoemen we de kritische succesfactoren die doorslaggevend zijn voor het realiseren van de ambitie en de streefdoelen. Zonder deze factoren is dit niet mogelijk.

Wanneer we deze factoren wel op orde hebben, zetten we een belangrijke stap in het realiseren van de ambitie en de streefdoelen.

Kwaliteitsverbetering van het kader in de sector

Integere en inclusieve sportcultuur

Hoge mate van collectiviteit en integraliteit binnen de sector

Samenwerking met andere sectoren o.b.v. een gedeelde ambitie

Zichtbaar en meetbaar maatschappelijke waarde van sport

Substantiële additionele financiële investering in sport en sportief bewegen