Effecten Header

Effecten van de Sportagenda

Door een duidelijke ambitie te stellen, concrete streefdoelen te formuleren en aan de slag te gaan aan de hand van één integrale uitvoeringsstrategie gaan we resultaten boeken. Deze aanpak heeft zichtbaar effect op de samenleving, daar zijn we van overtuigd. Door het streven naar de ambitie om het sportiefste land ter wereld te worden hebben we als sportsector impact op de samenleving; sociaal maatschappelijke impact, economische impact en sportieve impact.

Ook als individu ervaren we de kracht van sport en sportief bewegen. We voelen ons mentaal en fysiek fit, weerbaar en veerkrachtig. We vinden het sportaanbod dat bij ons past en voelen ons daarbij veilig en thuis in de sport. We hebben toegankelijke en betaalbare sportruimte dichtbij en doordat de beweegvaardigheid toeneemt, weten we ons lichaam beter te gebruiken. We zijn trots op de prestaties van onze topsporters, die naast de ontmoetingen tijdens en rondom het sporten, zorgen voor meer sociale verbinding in de samenleving. En bovenal beleven we dagelijks sportplezier.

Kortom, we benutten en ervaren de kracht van sport in onze samenleving.

We beleven dagelijks sportplezier

  

We voelen ons mentaal en fysiek fit, weerbaar en veerkrachtig

  

We voelen ons veilig en thuis in de sport

  

We vinden het sportaanbod dat bij ons past

  

We zijn trots op onze topsportprestaties

  

We weten ons lichaam beter te gebruiken

  

We hebben toegankelijke en betaalbare sportruimtes dichtbij

  

We ervaren meer sociale verbindingen in de samenleving

  

Sport doet iets met je

Dat sport je fitter maakt, weten we allemaal. Maar het geeft je ook meer zelfvertrouwen. Het maakt je socialer. Sport verbroedert. Het creëert nieuwe vriendschappen.

Door sport zit je lekkerder in je vel. Het maakt je gelukkiger.

Sport... in steeds meer nieuwe vormen; bij je club, vereniging, in ‘t park of langs de zee. Met nieuwe doelen en uitdagingen in een tijd die bruist van de energie. Want energie maakt energie, vooral nu!

Dus kom op, meld je aan bij een sportclub. Denk nu niet morgen, dat dacht je gisteren ... Écht, sport doet iets met je!