Sportpromotie En Sportaanbod Header

Sportpromotie & sportaanbod

Door het sportaanbod in Nederland zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de (latente) behoeftes van (potentiële) sporters, worden drempels om te gaan sporten of te blijven sportenweggenomen. Hierbij wordt de (potentiële) sporter centraal gezet. Hiermee wordt bereikt dat meer Nederlanders (meer)gaan sporten en dat zij langer blijven sporten.

De verschillende doelgroepen (potentiële) sporters worden in kaart gebracht en er wordt voor gezorgd dat het sportaanbod zo passend mogelijk is. Of als dat aanbod er nog niet is, gestimuleerd dat dat aanbod ontwikkeld wordt. Vervolgens zorgen we er met elkaar voor dat zoveel mogelijk mensen weten dat er passend sportaanbod is en hoe dat aanbod eruit ziet.

Lees meer over het doel en de opdrachten

Stakeholders