NOC*NSF Organisatie

Jaarverslag goedgekeurd, voorzitter herkozen en aandacht voor sportdeelname

NOC*NSF 16 mei 2023
Algemene Vergadering NOCNSF mei 203

Algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF en voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg.

De zichtbare tweedeling in de sportdeelname na corona, een recordbijdrage van de Nederlandse Loterij, het nieuwe partnership met T-Mobile, een terugblik op het eerste jaar van de Sportagenda 2032, grensoverschrijdend gedrag en integriteit, twee prijsuitreikingen, het jaarverslag en de herverkiezing van Anneke van Zanen-Nieberg als voorzitter: deze en andere zaken kwamen aan bod tijdens de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (AV) op 15 mei.

Aan het begin van de vergadering staat voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg stil bij het overlijden van Wim Cornelis (1938 - 2022). Wim was sinds november 2004 erelid van NOC*NSF: "Met zijn innemende persoonlijkheid heeft hij veel voor elkaar gekregen en daarvoor is de sport hem zeer dankbaar. Wij gedenken hem met heel veel trots." 

Marc van den Tweel blikt daarna kort terug en vooruit op het nieuwe partnership met T-Mobile en de recordbijdrage van de Nederlandse Loterij voor de Nederlandse sport. Nederlandse Loterij maakte maandag bekend dat de bijdrage over het jaar 2022 voor de sport 52,3 miljoen euro bedraagt.

Marc Vd Tweel NLO Cheque

Nederlandse Loterij maakte bekend dat de bijdrage voor de sport 52,3 miljoen euro bedraagt.

Prijzen voor Nevobo en Sanne van Dijke

De Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) kreeg de Van Tuyllbeker uitgereikt. Deze wisselbeker is voor de bond die in de periode 1 april tot en met 31 maart van het achterliggende jaar een in het oog springende maatschappelijke en sociale impact heeft weten te bewerkstelligen.

De Pahud de Mortanges Trofee was voor judoka Sanne van Dijke. Ze kon de prijs, voor de sporter die zich het afgelopen jaar het meest als inspirerend voorbeeld heeft opgeworpen, niet zelf in ontvangst nemen vanwege het WK in Doha.

Esther Vergeer Foundation treedt toe als geassocieerde

De AV stemde in met de toetreding van de Esther Vergeer foundation als geassocieerde van NOC*NSF.

Ik ben heel blij dat we nu ook in gesprek met jullie allemaal kunnen om te kijken hoe we kinderen naar nog meer sporten, nog meer verenigingen toe kunnen krijgen.
Esther Vergeer
AV Mei 2023 Esther Vergeer 760

Esther Vergeer 

Zorgen over sportdeelnamecijfers

Zo'n 700.000 mensen sporten niet langer wekelijks, terwijl ze dat voorheen wel deden. Het rapport Zo sport Nederland 2022, dat op 15 mei uitkwam en tijdens de AV werd toegelicht door Jorn Knops, geeft duidelijk inzicht in de veranderingen die de coronaperiode teweeg heeft gebracht in ons sport- en sportief bewegingsgedrag.

Van Zanen-Nieberg nog vier jaar door

Anneke van Zanen-Nieberg werd opnieuw verkozen tot voorzitter van NOC*NSF. Ze was door het bestuur unaniem voorgedragen. In de zaal had geen van de leden bezwaar.

"Ik heb een hele rare eerste vier jaar gehad. En we moeten nu nog keihard aan de slag met de nasleep van corona. Maar dat doe ik wel met een geweldig team", zei Van Zanen. Die daar aan toevoegde dat ze erg veel zin heeft in de komende vier jaar.

Anneke Van Zanen Nieberg Opnieuw Verkozen

Anneke van Zanen-Nieberg herkozen

Normenkader grensoverschrijdend gedrag

Ook op de agenda stond het onderwerp integriteit; het fundament van de sport. De AV stemde in met de Blauwdruk Grensoverschrijdend Gedrag, die toegelicht werd door Michiel van Dijk.

"Voorkomen is veel beter dan genezen, en integriteit is het fundament van de sport", aldus Van Dijk.

Jaarverslag en cijfers goedgekeurd

De AV stemde in met de jaarrekening en het jaarverslag van NOC*NSF.

Ten slotte werd erelid Jan Loorbach in het zonnetje gezet voor zijn inzet.

Deel dit artikel op social media: