Topsport Sportbonden

Versterken van de top-teamsportcompetities en topclubs 2032

23 november 2022
Versterken van de top-teamsportcompetities en topclubs 2032

Een unieke situatie: Vijf teamsporten, namelijk handbal, hockey, korfbal, volleybal en waterpolo, en NOC*NSF, VSG en het ministerie van VWS hebben het voortouw genomen om samen met stakeholders te werken aan een impuls voor hun top-teamsportcompetities en topclubs.

Tijdens de werkconferentie ‘Naar een strategisch kader topsport’ op 22 november in de Haagse Sportcentrale hebben ruim 20 organisaties een intentieverklaring voor samenwerking getekend. Partners op landelijk, regionaal en lokaal niveau slaan de handen ineen om gezamenlijk de top-teamsportcompetities en topclubs van de vijf betrokken sportbonden te versterken. De top-teamsportcompetities maken topsport wekelijks dichtbij huis voelbaar en zijn daarmee van grote waarde voor de Nederlandse maatschappij. Het programma ‘Versterken top-teamsportcompetities en topclubs 2032’ is gestart als onderdeel van het Nationaal Sportakkoord.

De gezamenlijke ambitie is: ‘Met sport, onderwijs, overheden, bedrijfsleven en media, de maatschappelijke waarde van top teamsportcompetities, topteamsportclubs en talentvolle teamsporters vergroten.’ André de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeenten: "Het is geweldig en veelzeggend tegelijk dat in korte tijd zoveel gemeenten zich scharen achter het versterken van top-teamsportcompetities. Vereniging Sport en Gemeenten ondersteunt dit programma dan ook van harte. Gemeenten zijn trots op clubs met sportieve en maatschappelijke ambities!"

We streven naar hoogstaande sport waar sporters zich ontwikkelen tot topniveau
André Cats, directeur Topsport bij NOC*NSF

Arjan van Drielen, MT-lid topsport bij het ministerie van VWS: "Dit traject past heel goed binnen de ontwikkelingen op het gebied van topsport, die zijn gericht op het vergroten van de maatschappelijke waarde (en de inspiratie) van topsport. De Rijksoverheid ziet de enorme maatschappelijke potentie die deze clubs en wekelijkse competities hebben. Samen met alle partners zetten we ons in om dit te versterken."

André Cats, directeur Topsport NOC*NSF: "Vanuit NOC*NSF zijn we ervan overtuigd dat sterke competities van teamsporten van belang zijn voor de Nederlandse sport. We streven naar hoogstaande sport waar sporters zich ontwikkelen tot topniveau, met veel beleving op volle tribunes en lokale en regionale partijen die met trots deze teams ondersteunen. Het is mooi om te zien dat dit initiatief met zoveel enthousiasme wordt ontvangen door een groot aantal gemeenten."

Meedoen?
Binnen het programma vervult iedere organisatie een eigen rol en alle rollen samen maken de gedeelde ambitie haalbaar. NOC*NSF, VSG, het ministerie van VWS en vijf sportbonden (NHV, KNHB, KNKV, Nevobo en de KNZB), hebben zich vanaf de start van het programma gecommitteerd. Meedoen als organisatie of meer informatie opvragen kan via topteamsport@nocnsf.nl of via topteamsport - NOCNSF

Foto: Diverse regionale en lokale organisaties hebben de intentieverklaring voor het bijdragen aan het programma ‘Versterken van de top teamsportcompetities en topclubs 2032’ getekend.

Deel dit artikel op social media: