Hockey Kampong Bloemendaal BSR AGENCY 760X456

Top teamsportcompetities

NOC*NSF, VSG, het ministerie van VWS en vijf teamsporten, namelijk handbal, hockey, korfbal, volleybal en waterpolo, nemen het voortouw om samen met stakeholders te werken aan een impuls van hun top teamsportcompetities en topclubs.

De top-teamsportcompetities maken topsport wekelijks dichtbij huis voelbaar en zijn daarmee van grote waarde voor de Nederlandse maatschappij.

Het programma ‘Versterken top -teamsportcompetities en topclubs 2032’ is gestart als onderdeel van het Nationaal Sportakkoord.

Lees meer over het deelakkoord Topsport die Inspireert.

Samen brengen we de transitie op gang

Versterken top teamsportcompetities en topclubs