NOC*NSF Organisatie

Begroting goedgekeurd, NOC*NSF staat voor uitdagend jaar

16 november 2021
Begroting goedgekeurd, NOC*NSF staat voor uitdagend jaar

'Nederland het sportiefste land ter wereld'. Zo schetste algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF maandagavond een uitdagende en richtinggevende ambitie tijdens zijn eerste Algemene Vergadering van NOC*NSF. Voorafgaand aan deze online AV vond, eveneens online, het afscheid van geridderde voorganger Gerard Dielessen plaats. Tijdens de AV werden daarna onder andere de begroting en het Jaarplan van NOC*NSF voor 2022 goedgekeurd, riep voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg gemeenten op hun sportclubs te steunen en zette Van den Tweel met de voortgang van de Veranderagenda en de Sportagenda 2032 een ambitieuze stip aan de horizon.

Prognose 2021 en begroting 2022

NOC*NSF gaat het jaar 2021 naar verwachting afsluiten met een tekort van 1,3 miljoen euro meer dan begroot, een bedrag dat ten laste van de hiervoor gereserveerde bestemmingsreserves gaat. "Iets lager dan begroot, waarvan 1,1 miljoen heeft te maken het doorschuiven van kosten waarvoor we eind 2020 een reservering op de balans hebben gemaakt", legde zakelijk directeur John Bierling uit.

Voor 2022 presenteerde penningmeester Annette Mosman een sluitende begroting van bijna 120 miljoen euro. "Onzekerheid en verandering is waarschijnlijk de nieuwe werkelijkheid en in dat licht moeten we voorzichtig blijven begroten", wees Mosman op de coronagevolgen, de vrijgegeven kansspelmarkt en de veranderende sponsormarkt.

"We hebben geleerd van deze coronaperiode dat zeer voorzichtig begroten werkt. Alleen alles wat we zeker weten, zit erin. Dan kom je met je prognose nog redelijk uit en houd je flexibiliteit", motiveerde ze. "Maar we gaan verstandig en goed gefinancierd het nieuwe jaar in", keek Bierling vooruit.

-> Zie de prognose 2021 en de begroting van 2022

Jaarplan en Veranderagenda

"Het wordt een uitdagend jaar", zei Marc van den Tweel. "We moeten de impact van corona verder doorstaan, het is het laatste jaar van het Sportakkoord en we verwachten een nieuw regeerakkoord. Met daarin hopelijk meer aandacht voor sport, bewegen en vitaliteit."

De algemeen directeur somde de eerste drie van tien prioriteiten van het Jaarplan op: het versterken van de sportbonden ("dat is wat we zijn, een vereniging van verenigingen"), de integriteit van de sport ("sport, plezier en veiligheid moeten hand in hand gaan, dat raakt onze license to operate") en het ontwikkelen van een commerciële strategie ("een derde geldstroom, naast de bijdragen van de Nederlandse Loterij en de overheid").

-> Zie het Jaarplan en de bijlage van het Jaarplan

In zijn update over de Veranderagenda 'Op weg naar een Vereniging 3.0' liet Van den Tweel zien hoe NOC*NSF met de bonden de gewenste ontwikkeling naar een moderne vereniging gestalte wil geven; een vereniging die samen met de leden creëert en die fit is voor de toekomst.

"De implementatie van de Veranderagenda moet als een satéprikker door ons Jaarplan lopen. Het handen en voeten geven is van groot belang. We hebben goede stappen gezet en moeten nu praktischer worden. En hebben daarvoor een stip op de horizon nodig."

Sport is een middel voor vitaliteit en weerbaarheid, een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, als tegengif tegen de polarisatie. Daar gaat het veel te weinig over.
Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF

Sportagenda 2032

Van den Tweel vindt dat de sport in het maatschappelijke debat minder defensief en reactief moet opereren, maar de rol van opinieleider moet pakken. "Sport is een middel voor vitaliteit en weerbaarheid, een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, als tegengif tegen de polarisatie. Daar gaat het veel te weinig over."

Er valt een slag te maken, zei Van den Tweel: "We moeten duidelijk maken waar we voor staan en waarom dat belangrijk is. Duidelijk maken wat onze doelen en ambities zijn, daar vragen de leden, de partners, de politiek en het openbaar bestuur om. Een lange termijnvisie gaat daarbij helpen."

De Sportagenda 2032 moet die langetermijnvisie en de stip op de horizon bieden. Van den Tweel zette het denkkader hiervoor uiteen, met als richtinggevende ambitie Nederland het sportiefste land ter wereld te maken.

-> Zie het denkkader van de Sportagenda 2032

Anneke Van Zanen Nieberg AV 760

Anneke van Zanen-Nieberg tijdens de AV

Grensoverschrijdend gedrag

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg haalde de actualiteit van het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in de sport naar voren. "Uit het jaarverslag van Centrum Veilige Sport Nederland blijkt dat het klimaat om het hierover te hebben en voor slachtoffers om erover te praten,  echt is veranderd. Melden helpt en er is een toenemend vertrouwen dat er ook echt wat mee wordt gedaan."

Ze verwees naar de excuses die NOC*NSF aanbood aan de oud-gymsporters die slachtoffer zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. En naar de tegemoetkomingsregeling die NOC*NSF met de KNGU voor deze sporters opzet. Van Zanen-Nieberg kondigde aan in het Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg (CBKZ) een partner te hebben gevonden om deze regeling te ontwikkelen en uit te voeren.

Van Zanen-Nieberg verwees ook naar de triatlonbond NTB die de aanbevelingen uit een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op hun nationaal trainingscentrum heeft overgenomen. Ze koppelde dit aan de top 10-ambitie: "Die combinatie is iets waar nu veel over wordt gesproken. Met het hebben van ambitie is niet mis, sterker, we moedigen iedereen juist aan om zijn dromen waar te maken, ieder op zijn eigen niveau. Maar voor ons staat voorop dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, zodat er eervol kan worden gepresteerd."

-> Zie hier het jaarverslag van het Centrum Veilige Sport Nederland

Tokyo 2020

Technisch directeur Maurits Hendriks keek terug naar de uitgestelde, zeer succesvolle Olympische en Paralympische Spelen. Hij haakte daarbij aan op het gezonde fundament waarop topprestaties moeten rusten.

“Het adagium van Anneke om verantwoord te ontwikkelen, onderschrijf ik van harte”, zei Hendriks, die wel memoreerde dat “de lat hoog moet blijven: grensverleggend, maar niet grensoverschrijdend.”

De gemeenteraadsverkiezingen van komend jaar zijn een uitgelezen kans om te laten zien hoe zij de unieke fijnmazige lokale sportstructuur ondersteunen
Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF

Gevolgen coronavirus voor de sport

Van Zanen-Nieberg roemde de veerkracht van de sport in de coronaperiode. "Hoe de regels ook zijn, we weten er telkens weer mee te dealen om de sport open te houden. Maar goed ook, want sport en bewegen zijn essentieel, goed dat dit geluid steeds beter is te horen in Den Haag ."

"De sport krijgt wel zware klappen", stipte de preses aan. "Er is veel inkomstenderving: geen publiek, minder deelnemers, minder horeca-inkomsten. Leden zeggen gelukkig niet massaal op, maar als er geen aanwas is, zorgt dat voor een probleem."

"We gaan langzaam achteruit, misschien zonder dat we het helemaal doorhebben. Daarom roep ik met name gemeentes op om hun sportclubs in de gaten te houden. De gemeenteraadsverkiezingen van komend jaar zijn een uitgelezen kans om te laten zien hoe zij de unieke fijnmazige lokale sportstructuur ondersteunen."

De overige agendapunten werden conform de voorstellen van het bestuur behandeld, klik hier voor de stukken.

De Algemene Vergadering en het afscheid van Gerard Dielessen is hier terug te kijken.

Deel dit artikel op social media: