NOC*NSF Veilige Sport

CBKZ krijgt opdracht om tegemoetkomingsregeling oud-gymsporters te ontwikkelen

15 november 2021
CBKZ krijgt opdracht om tegemoetkomingsregeling oud-gymsporters te ontwikkelen

NOC*NSF en KNGU hebben in het Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg (CBKZ) een partner gevonden om de tegemoetkomingsregeling voor (oud-)gymsporters te ontwikkelen en uit te voeren. Deze opdracht is in lijn met de aanbeveling uit het rapport Ongelijke Leggers en het advies van de adviescommissie integriteit en ethiek.

Het CBKZ werkt vanzelfsprekend in nauw overleg met NOC*NSF en de KNGU. Het CBKZ heeft ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van dergelijke regelingen. Zo heeft het CBKZ eerder een regeling voor slachtoffers van misbruik bij het Leger des Heils ontwikkeld en uitgevoerd. Dit geeft NOC*NSF en de KNGU het vertrouwen dat door de inzet van het CBKZ er vaart kan worden gemaakt met de totstandkoming van de tegemoetkomingsregeling.

Dit jaar conceptregeling

Op basis van gesprekken die KNGU en NOC*NSF met het CBKZ hebben gevoerd, verwacht het CBKZ dit jaar een concept van de regeling te ontwikkelen. Vervolgens wordt de organisatie voor de uitvoering van de regeling naar verwachting in het voorjaar van 2022 ingericht en kan de regeling op dat moment worden opengesteld voor oud-gymsporters.

"NOC*NSF en de KNGU zijn blij dat zij een onafhankelijke organisatie met ervaring hebben kunnen vinden die de ontwikkeling en uitvoering van de tegemoetkomingsregeling op haar kan en wil nemen", reageert Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF. "Wij spreken daarnaast onze bijzondere waardering uit voor de oud-gymsporters die bereid zijn gevonden zitting te nemen in de Raad Tegemoetkomingsregeling Oud-gymsporters, die nu wordt ingericht. Op die manier zorgen we ervoor dat de regeling niet alleen een procedure is, maar ook bijdraagt aan de erkenning waar de slachtoffers behoefte aan hebben."

Raad tegemoetkomingsregeling oud-gymsporters

Voor de ontwikkeling en uitvoering van de regeling is een Raad Tegemoetkomingsregeling Oud-gymsporters ingericht. In deze raad heeft een aantal oud-gymsporters zitting. Zij adviseren op de inhoud en uitvoering van de regeling. NOC*NSF en KNGU achten dit van groot belang. Ervaringsdeskundigen zijn als geen ander in staat om advies te geven over hoe de opzet en uitvoering van de regeling optimaal bijdraagt aan de erkenning die de regeling beoogd te geven aan slachtoffers en hoe de beoogde doelgroep die genoemd is in het rapport Ongelijke Leggers wordt bereikt.

Website tegemoetkomingsregeling gymsport

Alle ontwikkelingen, het laatste nieuws en achtergrondinformatie over deze regeling zijn te vinden op www.tegemoetkomingsregelinggymsport.nl. Op deze pagina deelt het CBKZ nieuws en updates over de regeling. De uiteindelijke regeling publiceren zij volgend aar ook op deze pagina. We verzoeken oud-gymsporters om nu nog niet met vragen over de regeling naar het CBKZ te bellen. Zij kunnen niet meer informatie geven dan op deze website staat. Op die manier kan het CBKZ haar aandacht richten op het zo spoedig mogelijk ontwikkelen van de regeling en het voorbereiden van de uitvoering.

Deel dit artikel op social media: