NOC*NSF Veilige Sport Sportbonden

Tegemoetkomingsregeling oud-gymsporters voor aangedaan leed ernstig grensoverschrijdend gedrag

11 oktober 2021
Tegemoetkomingsregeling oud-gymsporters voor aangedaan leed ernstig grensoverschrijdend gedrag

Er komt een collectieve tegemoetkomingsregeling voor oud-gymsporters die onderworpen zijn geweest aan ernstig grensoverschrijdend gedrag en deelnamen aan de hoogste (inter)nationale competities. NOC*NSF en KNGU voeren daarmee de in het rapport Ongelijke Leggers opgenomen aanbeveling uit. Ook de Adviescommissie Integriteit en Ethiek adviseert deze collectieve regeling.

Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF: "Met deze tegemoetkomingsregeling geven we erkenning aan de oud-gymsporters voor het aangedane leed. Het is nu belangrijk dat we deze regeling snel en zorgvuldig samen met de KNGU opzetten en uitvoeren."

Adviescommissie Integriteit en Ethiek
NOC*NSF heeft de Adviescommissie Integriteit en Ethiek om advies gevraagd over een tegemoetkoming aan (oud-)gymsporters als erkenning van het leed dat hen is aangedaan. Vandaag heeft NOC*NSF het adviesrapport van deze commissie gepubliceerd. De adviescommissie komt tot de conclusie dat een financiële toekenning van € 5.000 aan oud-gymsporters, als erkenning van het grensoverschrijdende gedrag waar zij jarenlang aan zijn onderworpen, gerechtvaardigd is.

Wij bieden de sporters onze oprechte excuses aan en nemen ook de aanbeveling over om tot een erkenningsregeling te komen.
Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF

NOC*NSF biedt excuus aan

NOC*NSF heeft bij monde van haar voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg de betreffende gymsporters excuus aangeboden: "Wij hebben verzuimd na te gaan of de meldingen die wij eerder ontvingen geen structurele oorzaken hadden en we zijn ook niet nagegaan of deze individuele misstanden goed werden aangepakt. En, belangrijker, we zijn niet nagegaan of er voldoende aandacht was voor de slachtoffers van deze misstanden waarvan de negatieve impact grote invloed heeft gehad op de levens van vele van deze topsporters."

"Voor het niet voldoende checken of de misstanden goed werden aangepakt, voor het niet nagaan of er voldoende zorg was voor de sporters en voor het niet oppakken van onze systeemverantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige sport voor iedereen, bieden wij de sporters onze oprechte excuses aan. Maar het blijft niet bij excuses we nemen ook de aanbeveling over om tot een erkenningsregeling te komen, we zullen onze voorlichting versterken en de afspraken met onze leden op dit punt verscherpen."

"Wat nu nodig is," vervolgt Van Zanen, "en waar wij vol overtuiging aan meewerken, is een ruimhartige erkenning. En een grote inzet om deze praktijken in de toekomst te voorkomen."

De tegemoetkomingsregeling

De tegemoetkoming bestaat uit een eenmalige toekenning van € 5.000 voor een specifieke groep (oud-)gymsporters die deelnamen aan de hoogste (inter)nationale competities en (vanaf zeer jonge leeftijd) langdurig onderworpen zijn geweest aan grensoverschrijdend gedrag met minimaal dertig trainingsuren per week. NOC*NSF en KNGU werken de regeling uit met steun van VWS. Daarbij is het belangrijk dat de regeling snel, praktisch en ruimhartig is met lage drempels en korte tijd tussen aanvraag, beoordeling en uitkering van de tegemoetkoming. Bij de opzet worden onafhankelijke organisaties betrokken met ervaring en expertise op dit terrein.

De kosten voor de tegemoetkoming zelf worden gedragen door de KNGU en NOC*NSF. Daarnaast is een bedrag nodig voor de ondersteuning van slachtoffers bij het doen van hun aanvraag en voor de daadwerkelijke uitwerking en uitvoering van de regeling. VWS heeft zich bereid getoond om dit traject zowel inhoudelijk als financieel te ondersteunen. De KNGU fungeert als opdrachtgever.

Adviescommissie integriteit en ethiek

Het bestuur van NOC*NSF heeft op 15 april 2019 een adviescommissie Integriteit en Ethiek ingesteld, met Pauline Meurs als voorzitter en Egbert Myjer en Hans Laroes als leden. Deze commissie heeft de taak om bestuur en directie van NOC*NSF gevraagd en ongevraagd te adviseren bij gebeurtenissen waar tuchtregels en andere reglementen onvoldoende houvast bieden om besluiten te nemen en de situatie om een eigen ethische afweging vraagt.

Voor meer informatie over de opdracht en scope van deze adviescommissie verwijzen wij  naar het document wat hierover in onze Algemene Vergadering van 15 april 2019 aan de orde is geweest.

Over de leden van de adviescommissie:

Pauline Meurs (vz.): Pauline Meurs is sinds januari 2007 hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg van Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Pauline Meurs is van 1998 tot 2008 lid geweest van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van juni 2007 tot en met januari 2013 was ze lid van de Eerste Kamer voor de PvdA.

Egbert Myjer: Oud-rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2004-2012), emeritus bijzonder hoogleraar rechten van de mens VU. Daarnaast is Egbert Myjer ook Commissioner van de International Commission of Jurists (ICJ)

Hans Laroes: Journalist. Tussen 2002 en 2011 hoofdredacteur van het NOS Nieuws. Van 1 juli 2016 tot 20 september 2018 interim-hoofdredacteur bij KRO-NCRV. Programma’s/producten: Jinek, BrandpuntPlus, De Monitor, documentaires, Spraakmakers, Een op Een, ReporterRadio, de Taalstaat, data-redactie, Laat op Een met Nadia Moussaid. Daarnaast was Hans Laroes actief als bestuurder in onder andere Nationaal Comité 4 en 5 mei tot juni 2020 en is hij actief als bestuurder in onderzoeksplatform Investico.

Deel dit artikel op social media: