NOC*NSF Veilige Sport

NOC*NSF vraagt advies over tegemoetkoming oud-gymsporters

3 juni 2021

NOC*NSF heeft de adviescommissie integriteit en ethiek om advies gevraagd over onderstaande aanbeveling uit het rapport 'Ongelijke leggers' naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport.

De adviescommissie heeft het bestuur van NOC*NSF laten weten dat zij bereid is een advies uit te brengen. De commissie zal dit vraagstuk vooral benaderen vanuit ethisch perspectief. 

b. schade

Slachtoffers die zich met name bevinden onder de groep oud-sporters die deelnamen aan de hoogste (inter)nationale competities en langdurig onderworpen zijn geweest aan een situatie van (meer dan) dertig trainingsuren per week ondervonden en ondervinden volgens de literatuur, experts en gymsporters zelf, schade van wat zij in de gymsport hebben meegemaakt. Het is ons bekend dat NOC*NSF bij eerdere onderzoeken naar ongewenst gedrag geen schadevergoeding heeft toegekend. Er is minimaal een tegemoetkoming op zijn plaats als erkenning van het leed dat is aangedaan. Naar analogie van bijvoorbeeld het onderzoek naar de meisjes van de Goede Herder (een private instelling). De sportorganisatie(s) zijn niet toegerust op, en hebben geen kennis en ervaring met, de verdeling van gelden. Het is verstandig dit in te richten bij een instelling die daartoe nadere criteria kan opstellen en kennis en ervaring heeft met het verdelen van gelden.

Deel dit artikel op social media: