Het kabinet wil investeren in een 'rijke schooldag'. Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland gelijke kansen hebben en zichzelf ten volle kunnen ontplooien wordt een impuls gegeven aan de rijke schooldag. Met dit initiatief worden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen door, naast het reguliere curriculum, extra activiteiten aan te bieden als sport-, muziek of theaterles.

Dat de rijke schooldag (extra) kansen biedt voor het in beweging krijgen van de jeugd staat buiten kijf. Het biedt kansen om de fanatieke en ambitieuze jeugd extra in beweging te brengen, zodat zij zichzelf optimaal kunnen ontplooien. Daarnaast biedt het ook kansen voor de jeugd die de weg naar de sport- en beweegaanbieder (nog) niet weet te vinden en daarom niet aan de beweegrichtlijnen voldoet. Juist door sport en bewegen aan te bieden in combinatie met het onderwijs kan het deelnemen aan sport- en beweegactiviteit voor deze groep laagdrempeliger worden gemaakt.

Meer weten over de rijke schooldag of heb je goede ideeën hiervoor, neem dan contact op:

Lars.Cornelissen@nocnsf.nl

026-4834400