Voetballertjes 760X456

School en Omgeving voor bonden

In het programma School en omgeving werken scholen, gemeenten en lokale organisaties samen aan een omgeving waarin ieder kind gelijke kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Het idee achter het programma is eenvoudig: als kinderen zich op jonge leeftijd breed ontwikkelen op de gebieden sport, cultuur, jeugdwerk en natuuractiviteiten, leren zij vaardigheden voor het leven. Door anderen te ontmoeten, bouwen kinderen en jongeren sociaal, mentaal en fysiek kapitaal op. Ze hebben dan minder snel zorg nodig, en onze samenleving wordt sterker.

Een verrijking van de schooldag

Het programma richt zich op de ontwikkeling van de jeugd tijdens en na schooltijd. Het gaat dus om een verrijking van de schooldag. Het programma is gestart in 2022 en heeft een looptijd van drie jaar. In het eerste jaar is er ruimte voor 130 coalities. Deze zijn verdeeld in voorlopers (44), doorgroeiers (50) en starters (35). Meer informatie over deze coalitievormen en de bijbehorende trajecten vind je op de website van de Gelijke Kansen Alliantie.

Vragen?

Heb je vragen over het programma School en omgeving in relatie tot de sport- en beweegsector? Neem dan contact op met Timo Riphagen.

Mail Timo