In het Nationaal Preventieakkoord is gekozen voor een aanpak op drie onderwerpen: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. In het akkoord staan per onderwerp ambities en doelstellingen uitgeschreven voor verschillende branches, zo ook voor de sport. 

Modelkantines

NOC*NSF en sportbonden zetten naast de inspiratiesessies gezonde sportomgeving ook Team:Fit coaches (onderdeel van JOGG) in. Zij begeleiden verenigingen bij het toepassen van onderwerpen uit het Preventieakkoord. Als onderdeel van het Preventieakkoord worden modelkantines opgericht onder de noemen SV Vers (Sport Vereniging Vers). De modelkantines zijn bedoeld om inzichten te krijgen in het proces en meer kennis op te doen over hoe een vereniging een gezonde sportomgeving faciliteert voor haar leden.

Zes SV VERS verenigingen in 2020

In 2020 worden in totaal 6 SV VERS verenigingen opgezet. De VERS verenigingen dienen als inspiratie- en leerplekken bij het ontwikkelen van rookvrij beleid, alcoholbeleid en een gezonder voedingsaanbod in de sportkantine.

In het najaar van 2019 zijn al drie voetbalvereniging gestart en per september 2020 zijn ook twee korfbal-(KV VERS), twee tennis-(TV VERS) en twee hockeyverenigingen (HC VERS) aan de slag. De betreffende sportbonden zijn nauw betrokken bij dit traject en is er regelmatig afstemming over de voortgang. Begin 2021 zullen nog eens drie sportverenigingen geselecteerd worden als een VERS vereniging.

De SV VERS verenigingen 2019-2020

KV VERS:

  • ODO – Maasland
  • Wit Blauw – Kampen

HC VES:

  • HC Etten-Leur – Etten-Leur
  • NHC de IJssel - Nieuwerkerk aan de IJssel

TV VERS:

  • TC Venlo – Venlo
  • TV Tie-Breakers – Amsterdam

FC VERS:

  • FC Zoetermeer – Zoetermeer
  • LVV Lugdunum – Leiden
  • Kolping Boys – Alkmaar

Bij de VERS verenigingen worden alle aspecten van een gezonde sportomgeving ingezet, uitgetest en gemonitord. Op basis van de ervaringen die we hier opdoen, kunnen landelijke richtlijnen en interventies worden (door) ontwikkeld. Deze modelkantines zijn een inspiratie- en leerplekken, voor zowel andere verenigingen als voor de coaches die andere verenigingen begeleiden.

Het traject bestaat uit wekelijkse coaching door Team:Fit. De coaching is met name gericht op het verloop van het proces en op inhoudelijk advies over alle thema’s. Elke vereniging stelt een eigen SV VERS Team op, zij gaan aan de slag met de uitrol van SV VERS binnen de vereniging en zorgen dat het project een succes  wordt.

NOC*NSF is eindverantwoordelijk voor het programma, de KNVB is projectleider en neemt de projectcoördinatie op zich.

Contact? Stuur dan een email naar

Contact? Stuur dan een email naar

gezondesportomgeving@nocnsf.nl