In het Nationaal Preventieakkoord is gekozen voor een aanpak op drie onderwerpen: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. In het akkoord staan per onderwerp ambities en doelstellingen uitgeschreven voor verschillende branches, zo ook voor de sport. 

Modelkantines

NOC*NSF en sportbonden zetten naast de inspiratiesessies gezonde sportomgeving ook JOGG-Teamfit-coaches (onderdeel van JOGG) in. Zij begeleiden verenigingen bij het toepassen van onderwerpen uit het Preventieakkoord. Als onderdeel van het Preventieakkoord worden modelkantines opgericht onder de noemen SV Vers (Sport Vereniging Vers). De modelkantines zijn bedoeld om inzichten te krijgen in het proces en meer kennis op te doen over hoe een vereniging een gezonde sportomgeving faciliteert voor haar leden.

Twaalf SV VERS verenigingen in 2021

Sinds september 2021 zijn er 12 modelkantines gecreëerd. De betreffende sportbonden zijn nauw betrokken bij dit traject en is er regelmatig afstemming over de voortgang.

De SV VERS verenigingen (12)

KV VERS:

 • ODO – Maasland
 • Wit Blauw – Kampen
 • KV TOP - Sassenheim

HC VES:

 • HC Etten-Leur – Etten-Leur
 • NHC de IJssel - Nieuwerkerk aan de IJssel
 • MHC Rosmalen - Rosmalen

TV VERS:

 • TC Venlo – Venlo
 • TV Tie-Breakers – Amsterdam

FC VERS:

 • FC Zoetermeer – Zoetermeer
 • LVV Lugdunum – Leiden
 • Kolping Boys – Alkmaar
 • SV Rap - Amstelveen

Bij de VERS verenigingen worden alle aspecten van een gezonde sportomgeving ingezet, uitgetest en gemonitord. Op basis van de ervaringen die we hier opdoen, kunnen landelijke richtlijnen en interventies worden (door) ontwikkeld. Deze modelkantines zijn een inspiratie- en leerplekken, voor zowel andere verenigingen als voor de coaches die andere verenigingen begeleiden.

Het traject bestaat uit wekelijkse coaching door JOGG-Teamfit. De coaching is met name gericht op het verloop van het proces en op inhoudelijk advies over alle thema’s. Elke vereniging stelt een eigen SV VERS Team op, zij gaan aan de slag met de uitrol van SV VERS binnen de vereniging en zorgen dat het project een succes wordt.

NOC*NSF is eindverantwoordelijk voor het programma, de KNVB is projectleider en neemt de projectcoördinatie op zich.

Contact? Stuur dan een email naar

Contact? Stuur dan een email naar

gezondesportomgeving@nocnsf.nl