Shutterstock 1448012630

High5! stappenplan - voor een veilige en integere sportclub

Iedere sporter verdient een sociaal veilige sportomgeving, waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag. Het High5! stappenplan helpt sportclubs hiermee op weg door praktische tips, ondersteuningsmiddelen en extra informatie. Zo krijgt jouw sportclub een duwtje in de rug en werken we samen aan een veilige sport voor iedereen.

Ga hieronder verder met stap 4 van het High5! stappenplan: Wat spreken we af?

Stap 4. Wat spreken we af?

Als sportclub kan je, door goede en heldere afspraken te maken, veel duidelijkheid creëren over de omgangsnormen. Zo weten leden, vrijwilligers en andere betrokkenen waar de club voor staat. Maar goede afspraken nemen ook twijfels weg. In deze stap wordt stilgestaan bij die afspraken én hoe je ze kunt communiceren.

Afspraken over gedrag en concrete maatregelen

Het uitgangspunt zijn de door de bond opgestelde gedragscodes. De bond is verplicht deze gedragscodes op te hebben genomen in het beleid en zijn altijd afgeleid van de door NOC*NSF opgestelde gedragscodes.

Maar, iedere sport en iedere club is anders en dat betekent dat je, naast het overnemen van de geldende gedragscodes, ook eigen gedragsregels kunt formuleren. Door de gedragscode en -regels zelf af te stemmen met het bestuur, de vrijwilligers en de leden zorg je voor een groter draagvlak én krijg je de zekerheid dat de regels passen bij de sportomgeving.

Concrete maatregelen

Het bestuur kan concrete maatregelen nemen om de veiligheid binnen de sportclub te vergroten, door bijvoorbeeld gebruik te maken van het vier-ogenprincipe. Dat betekent dat een volwassene altijd moet kunnen meekijken of meeluisteren met een trainer-coach of vrijwilliger.

Check ook de veiligheid van het sportterrein. Hoe staat het met de verlichting? Zijn er delen van het terrein waar sporters zich onveilig voelen? Maak afspraken met de gemeente over de verlichting. Zorg dat één bestuurslid hiervoor verantwoordelijk is. 

 1. Gedragscodes NOC*NSF
 2. Gedragsregels opstellen als club

Zorg voor sportbegeleiders van onbesproken gedrag

Natuurlijk wil je als bestuur dat de sportbegeleiders van onbesproken gedrag zijn. Er zijn vier stappen voor het aanstellen van betrouwbare sportbegeleiders (betaald/vrijwilliger).

 1. Vraag aan alle sportbegeleiders, vrijwilligers en bestuursleden om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). In het gesprek kun je aangeven waarom dit belangrijk is. Je kan ook gebruik maken van de voorbeeldbrief om aandacht te vragen voor een VOG onder vrijwilligers. Voor sportclubs is het aanvragen van een VOG gratis.
 1. Check referenties bij sportclubs waar de sollicitant actief was. Doe dit niet alleen bij het bestuur, maar ook bij een sportend lid of sportouders van de vorige sportclub van een sollicitant.
 2. Vraag alle vrijwilligers en betaalde krachten om hun handtekening te zetten onder het tuchtrecht. Dit schept duidelijkheid en maakt dat je iemand kan aanspreken op grensoverschrijdend gedrag.
  1. Leden van de club zijn via hun lidmaatschap gebonden aan de bond en daarmee aan het sporttuchtrecht. Zij hoeven deze verklaring dus niet te ondertekenen; dat hebben zij al gedaan in het lidmaatschapscontract.
  2. Let erop dat óók in de overeenkomst met begeleiders en trainer-coaches die worden ingehuurd, aangesteld of níet onder de sportbond vallen, de onderwerping aan tuchtrecht zijn opgenomen.
 3. Laat ook de gedragscode en -regels ondertekenen door de sportbegeleiders. Eventueel kan je ook een verklaring maken met de onderwerping aan het tuchtrecht waarin de ondertekenaar aangeeft op de hoogte te zijn, en in te stemmen met, de reglementen en het tuchtrecht.
 1. Meer over het aanvragen van een VOG
 2. Voorbeeldbrief VOG aanvraag
 3. Voorbeeldbrief ondertekenen gedragscode
 4. Referenties opvragen

Informeer leden en ouders

Ook leden én ouders van jeugdleden moeten de afspraken van de sportclub kennen. Zet de visie en gedragsregels bijvoorbeeld in de welkomstmail naar nieuwe leden en hun ouders. Of geef ze mee als iemand lid wordt.

Besteed er regelmatig aandacht aan via nieuwsbrieven en social media. Deel de regels uit bij de eerste kennismaking van leden/ouders met de sportclub. Je kunt je leden ook de gedragscode en -regels laten ondertekenen. Laat ouders die vrijwilliger zijn sowieso de onderwerping aan het tuchtrecht ondertekenen.

 1. Lees meer over de gedragscodes en -regels