Voor sporters met een van de volgende topsportstatussen: 

 • A-status
 • HP-status
 • Selectiestatus

Speciaal voor topsporters met een A-, HP- of Selectiestatus biedt NOC*NSF in samenwerking met Zilveren Kruis de Topsportpolis aan. De Topsportpolis is een uitgebreide en speciaal voor topsporters samengestelde verzekering voor ziektekosten.

Vragen aan NOC*NSF?

Vragen aan NOC*NSF?

topsportmedisch@nocnsf.nl

Veelgestelde vragen

  • Nadat je via e-mail jouw topsportstatusbrief hebt ontvangen van NOC*NSF kun jij je aanmelden bij Zilveren Kruis.

   Als je al verzekerd bent bij een merk van Achmea (zoals Zilveren Kruis, Centraal Beheer, Interpolis, FBTO, De Friesland, Inshared), kan je gedurende het jaar overstappen naar de Topsportpolis. Je kan dan meteen vanaf de volgende premiemaand een Topsportpolis krijgen. Aanmelden kan via zk.nl/topsport.

   Als je verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan is overstappen naar de Topsportpolis wettelijk alleen mogelijk aan het einde van het kalenderjaar.

  • De Topsportpolis is voor sporters met een A-, HP- of Selectiestatus.

   Voor sporters zonder A-, HP- of Selectiestatus is een alternatief beschikbaar: de Sportieve zorgverzekering via Zilveren Kruis. Bekijk deze pagina voor meer informatie.

  • Kinderen worden standaard meeverzekerd met hun ouders. Als minderjarige met een A-, HP- of Selectiestatus heb je dus wel recht op de Topsportpolis, maar kan je hier geen gebruik van maken. Voor deze sporters is een alternatief aanbod samengesteld. Neem hiervoor contact op met je sportbond of de NOC*NSF-prestatiemanager van je topsportprogramma.

  • Als je al verzekerd bent bij een merk van Achmea (zoals Zilveren Kruis, Centraal Beheer, Interpolis, FBTO, De Friesland, Inshared), kun je meteen vanaf de eerstvolgende premiemaand een Topsportpolis krijgen. Als je verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan is overstappen naar de Topsportpolis wettelijk alleen aan het einde van het jaar mogelijk.

  • Drie maanden na het verlies van je topsportstatus vervalt het recht op de Topsportpolis. Zodra Zilveren Kruis heeft doorgekregen dat je geen A-, HP- of Selectiestatus meer hebt, stuurt Zilveren Kruis een passend aanbod. Je kan dan kiezen uit een van de andere verzekeringen van Achmea. Een goed alternatief is de Sportieve zorgverzekering via Zilveren Kruis.

  • Check altijd vooraf op zk.nl/topsport of jouw zorgverlener afspraken heeft gemaakt met Zilveren Kruis. Je bent zelf verantwoordelijk om bij te houden waar je wanneer recht op hebt. Communiceer dit dus vooraf met de (sport)medische instelling.

  • Check altijd vooraf op zk.nl/topsport of jouw zorgverlener afspraken heeft gemaakt met Zilveren Kruis.

  • Nee, tandartskosten zoals consulten (controles en kleine ingrepen) en consulten voor de mondhygiënist worden niet vanuit de Topsportpolis vergoed maar vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Deze tandheelkundige verzekering kun je zelf afsluiten.

  • Dat kan, omdat ze met hetzelfde medische dossier werken voor verslaglegging. Voor de fysiotherapeut gelden de declaratieregels zoals ze in het standaard contract staan van Zilveren Kruis.

  • In de voorwaarden van de Topsportpolis vind je het aantal behandelingen dat binnen de aanvullende verzekering valt. Als je door een andere fysiotherapeut dan de fysiotherapie van de sportbond wordt behandeld, adviseren NOC*NSF en Zilveren Kruis om de hoofdfysiotherapeut van de sportbond te raadplegen na maximaal de vijfde behandeling van een en dezelfde klacht. Samen met de behandelend fysiotherapeut kan dan de aandoening, behandeling en voortgang worden besproken.

   Na een vastgesteld aantal behandelingen (zoals opgenomen in de voorwaarden van je Topsportpolis) van een en dezelfde klacht moeten de topsportarts en de fysiotherapeut van de bond altijd samen bepalen wat het juiste vervolg van de behandeling is. Alleen dan kun je na het maximale aantal vastgestelde behandelingen een vergoeding aanvragen bij NOC*NSF voor extra behandelingen.

  • Het declareren van zorg gaat in de meeste gevallen direct van de zorgaanbieder naar Zilveren Kruis. Alle informatie over declareren vind je via Zilveren Kruis.

   Facturen die je zelf hebt betaald, kun je via zk.nl/mijnzilverenkruis uploaden en declareren. Of je downloadt hiervoor de Zilveren Kruis App op je smartphone.

  • Als je niet bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente ('residentie') en niet belastingplichtig bent in Nederland (officieel heet dat 'rechtsgrond' in Nederland) dan heb je wettelijk gezien geen recht op de Topsportpolis omdat je geen premie in Nederland betaalt.

   Voor deze sporters is een alternatief aanbod samengesteld. Neem hiervoor contact op met je sportbond of de NOC*NSF-prestatiemanager van je topsportprogramma.

   Wanneer je nog een woonadres (residentieadres) in Nederland hebt en in Nederland de premie betaalt, dan kun je er dus wel gebruik van maken. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden in het buitenland in je verzekeringspolis.

  • Je hebt recht op een verzekering vanaf de dag dat je weer rechtsgrond in Nederland hebt (inschrijfdatum of datum betaald werk/belastingafdracht). Per die datum kun je je dus aanmelden voor de Topsportpolis via zk.nl/topsport.

  • Spoedeisende zorg in het buitenland wordt uiteraard honderd procent vergoed, maar voorzienbare zorg zoals fysiotherapiebehandelingen in de meeste gevallen niet. Neem voor specifieke gevallen contact op met Zilveren Kruis. Buitenlandse declaraties zijn aan een maximumbedrag gebonden.

  • Nee, dit recht verlies je niet. Je wordt aan de voorkant als klant geaccepteerd zonder voorwaarden en het recht op een aanvullende verzekering met gelijke condities blijft van kracht, ook na het verlies van je topsportstatus.

  • In de meeste gevallen kan dat. Zilveren Kruis heeft met de meeste leveranciers van hulpmiddelen een contract. Neem contact op met Zilveren Kruis of kijk of zoek jouw leverancier op via zorgzoeker.zilverenkruis.nl.

  • Hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor dagelijks gebruik vallen onder de basisverzekering en worden vergoed. Hele sportspecifieke hulpmiddelen, die niet nodig zijn voor dagelijks gebruik, worden over het algemeen niet vergoed. Voor paralympische topsporters is er een vergoeding voor de passing van sportprothese(s) en een sportrolstoel. Lees altijd vooraf de actuele voorwaarden.

Topsportpolis