Voor topsporters van 18 jaar en ouder met een van deze topsportstatussen:

 • A-status
 • HP-status

 

Wat is het stipendium? 

Het stipendium is een leeftijdsafhankelijke, maandelijkse financiële ondersteuning voor topsporters die geen of onvoldoende inkomen hebben voor hun levensonderhoud. Topsporters die op een andere manier in hun inkomen kunnen voorzien, bijvoorbeeld vanuit een clubcontract, prijzengeld en/of sponsoring kunnen geen of gedeeltelijk gebruik maken van het stipendium  

Deze voorziening wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en uitgevoerd door het Fonds voor de Topsporter. 

Lees voor alle informatie en voorwaarden het Uitkeringsreglement financiële voorzieningen van het Fonds voor de Topsporter dat je op deze pagina vindt.

 

Vragen?

Neem contact op met het Fonds voor de Topsporter.

Fonds voor de Topsporter

Fonds voor de Topsporter

info@hetfonds.nl

026 48 34 44 18

Veelgestelde vragen

  • Nadat je per mail jouw topsportstatusbrief hebt ontvangen van NOC*NSF, krijg je van het Fonds voor de Topsporter een e-mail met inloggegevens en informatie over de aanmeldprocedure. Je ontvangt deze e-mail op hetzelfde e-mailadres als waarop je jouw topsportstatusbrief hebt ontvangen. Het is mogelijk dat deze e-mail in je spambox terecht komt, check die dus ook.

   Heb je binnen twee werkdagen geen e-mail ontvangen met je inloggegevens en informatie, neem dan contact op via info@hetfonds.nl.

  • Als je een A- of HP-status hebt en 18 jaar of ouder bent kom je in aanmerking voor het stipendium. Let op: er is een inkomensgrens van toepassing. Heb je andere inkomsten, bijvoorbeeld uit ander werk of uit sponsoring en/of prijzengeld, dan kun je mogelijk niet of slechts gedeeltelijk gebruikmaken van het stipendium.

  • Totdat je 18 jaar wordt, kom je niet in aanmerking voor het stipendium. In de maand waarin je 18 jaar wordt, kun je het stipendium aanvragen bij het Fonds voor de Topsporter, zolang jouw A- op HP-status dan niet is beëindigd. Je ontvangt vanaf de maand erna stipendium.

  • Je kan het stipendium aanvragen zodra je van NOC*NSF de topsportstatusbrief over toekenning van een A- of HP-status hebt ontvangen en de e-learning hebt afgerond. Het stipendium wordt vervolgens uitbetaald met ingang van de maand volgend op de maand waarin jij het stipendium hebt aangevraagd.

   Voorbeeld:
   Heb jij het stipendium in april aangevraagd, dan ontvang je voor het eerst stipendium in mei.

  • Het stipendium wordt stopgezet met ingang van de maand volgend op de maand waarin de datum valt waarop jouw A- of HP-status wordt beëindigd. Je ontvangt daarover een topsportstatusbrief van NOC*NSF.

   Voorbeeld: is jouw status beëindigd in april, dan ontvang je met ingang van mei geen stipendium meer.

  • Je kan gebruikmaken van het stipendium, maar dat kan mogelijk wel consequenties hebben voor jouw WIA- of WAJONG-uitkering. Neem daarom altijd eerst contact op met UWV via servicepunttopsporters@uwv.nl.

  • Het maximum bruto stipendiumbedrag per maand is gebaseerd op je leeftijd, eventuele ander inkomen en is inclusief 8% vakantietoeslag.

   In het aanvraagformulier moet je ook opgeven of en welk ander inkomen je verwacht naast het stipendium. Bijvoorbeeld uit ander werk, clubcontract, sponsoring en/of prijzengeld. Op basis van jouw leeftijd, en indien van toepassing verwachte andere inkomen, bepaalt het Fonds voor de Topsporter jouw voorlopige maximum bruto stipendiumbedrag per maand.

   Dit bruto stipendiumbedrag is voorlopig, omdat na afloop van het kalenderjaar op basis van de inkomenstoets de definitieve hoogte van jouw stipendium voor dat kalenderjaar wordt bepaald. Zie verder de vragen over inkomensgrens en inkomenstoets.

   Maximumbedragen 2024

    

   Leeftijd (jaar)

   Maximum bruto stipendiumbedrag per maand incl. 8% vakantietoeslag
   18 € 1.117
   19 € 1.341
   20 € 1.788
   21 € 2.235
   22 € 2.235
   23 € 2.235
   24 € 2.458
   25 € 2.682
   26 € 2.905
   27 en ouder € 3.129

    

   Voorbeeld:
   Heb je een HP-status en word je deze maand 18 jaar oud? Je kan vanaf volgende maand je eerste stipendium ontvangen.

   Voorbeeld:
   Vier je deze maand je 24e verjaardag? Vanaf volgende maand krijg je het bedrag dat hoort bij deze leeftijd.

  • De inkomensgrens wordt berekend door het maximum bruto jaarstipendium behorend bij jouw leeftijd te vermeerderen met € 13.000 (brutobedrag voor 2024).

   Voorbeeld
   Je bent 23 jaar en wordt op 8 mei 24 jaar. Totaal kun je in het betreffend kalenderjaar maximaal € 28.393 bruto stipendium ontvangen. De inkomensgrens voor jou in het betreffende kalenderjaar is € 41.383, namelijk het maximum jaarstipendium van € 28.393 vermeerderd met € 13.000 (brutobedragen voor 2024).

   Je kan op ieder moment gedurende het jaar bij het Fonds een verzoek indienen om het maandelijkse stipendiumbedrag te verlagen of het stipendium stop te zetten, als je denkt dat je dat jaar boven de inkomensgrens uitkomt.

  • Het stipendium wordt uitbetaald als voorschot. Na afloop van het kalenderjaar waarin jij het stipendium hebt ontvangen, toetst het Fonds of jij het stipendium terecht hebt ontvangen door de inkomensgrens van de stipendiumregeling te vergelijken met het belastbaar inkomen box 1 op jouw (voorlopige) aanslag inkomensbelasting voor het kalenderjaar.

   Je kan op ieder moment gedurende het jaar bij het Fonds een verzoek indienen om het maandelijkse stipendiumbedrag te verlagen of het stipendium stop te zetten, als je denkt dat je dat jaar boven de inkomensgrens uitkomt.

  • Het belastbaar inkomen box 1 bestaat uit jouw inkomsten uit werk en woning, verminderd met jouw eventuele aftrekposten. Kijk voor de meest actuele informatie over box 1 op de website van de Belastingdienst.

  • Is jouw belastbaar inkomen box 1 op jouw (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting hoger dan de inkomensgrens die bij jouw leeftijd hoort volgens de stipendiumregeling? Dan wordt het verschil door het Fonds voor de Topsporter bruto teruggevorderd. De terugvordering kan nooit meer zijn dan het totaal aan bruto stipendium dat je tijdens het betreffende kalenderjaar van het Fonds voor de Topsporter hebt ontvangen.

   Het door het Fonds teruggevorderde bedrag kun je in de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar als negatief inkomen opnemen, zo wordt de door jou over dit bedrag betaalde inkomstenbelasting alsnog door de belastingdienst teruggegeven.

   Voorbeeld
   Je hebt in 2023 stipendium ontvangen. In 2024 voert het Fonds de inkomenstoets uit. Uit de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2023 blijkt dat je te veel stipendium hebt ontvangen, je moet een bedrag van € 3.000 terugbetalen aan het Fonds. In de aangifte inkomstenbelasting 2024 mag je deze € 3.000 als negatief inkomen opnemen.

  • Heb jij prijzengeld en/of een medaillebonus ontvangen en heb je deze meegenomen in jouw aangifte inkomstenbelasting? Dan kan jouw toetsinkomen stipendium daar mogelijk mee worden verminderd. Kijk in dit geval goed naar de definities van Prijzengeld, Medaillebonus en Toetsinkomen stipendium in het Uitkeringsreglement financiële voorzieningen van het Fonds voor de Topsporter, dat je op deze pagina vindt.

   Het Fonds voor de Topsporter zal vragen om je prijzengeld en/of medaillebonus met bewijsstukken te onderbouwen. Als de bedragen voldoen aan de definities en voorwaarden, dan tellen deze bedragen niet mee voor het toetsinkomen stipendium. Voor prijzengeld geldt een maximum van € 30.000 bruto per jaar.

  • Als je in Nederland woont moet je in Nederland belastingaangifte doen. Woon je in het buitenland, dan hangt het van jouw persoonlijke situatie af of je in Nederland belastingaangifte moet doen. Neem contact op met de Belastingdienst om te vragen of je in Nederland belastingplichtig bent.

   Neem ook tijdig contact op met info@hetfonds.nl om te bepalen welke stukken je moet aanleveren voor de inkomenstoets.

  • Als je in Nederland staat ingeschreven moet je in Nederland aangifte inkomstenbelasting doen. Buitenlands inkomen moet je ook opgeven in de aangifte inkomstenbelasting.

  • Maak je gebruik van een TeamNL Toyota? En rijd je meer dan 500km per jaar privé? Dan krijg je te maken met bijtelling. Van de cataloguswaarde van de auto wordt 22% opgeteld bij je belastbaar inkomen box 1.

   Met andere woorden, als je privé gebruikmaakt van de TeamNL Toyota stijgt je inkomen dat gebruikt wordt voor de inkomenstoets, en is dus van invloed op het bedrag dat je maximaal kan bijverdienen.

   Omdat jouw inkomenssituatie uniek is, adviseren we je om contact op te nemen met info@hetfonds.nl om te bespreken wat deze bijtelling concreet voor jou betekent.

   Je moet maandelijks een eigen bijdrage betalen aan NOC*NSF. Deze bijdrage kun je declareren via de kostenvergoeding, dat is het meest gunstig als je daar ruimte voor hebt, maar je kan de bijdrage ook in mindering brengen op je fiscale bijtelling door deze te verrekenen met je stipendium.

   Als je hier meer informatie over wilt, kun je contact opnemen met info@hetfonds.nl.

  • Na afloop van het kalenderjaar waarin jij het stipendium hebt ontvangen, voert het Fonds voor de Topsporter de inkomenstoets uit. Om ervoor te zorgen dat het Fonds jouw inkomenstoets kan uitvoeren moet jij het jaar volgend op het kalenderjaar dat jij het stipendium hebt ontvangen een aantal dingen doen.

   Stap 1:
   Je moet voor 1 mei aangifte inkomstenbelasting doen bij de Belastingdienst. Een kopie van deze aangifte moet je, zo snel mogelijk nadat je aangifte hebt gedaan, uploaden in de webportal van het Fonds voor de Topsporter.

   Stap 2:
   Na enige tijd ontvang je een reactie van de Belastingdienst in de vorm van een voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting. Een kopie van deze (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting moet je uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar uploaden in de webportal van het Fonds voor de Topsporter.

   Voorbeeld:
   Je hebt in 2023 stipendium ontvangen. De inkomenstoets over 2023 wordt uitgevoerd in 2024. Doe vóór 1 mei 2024 aangifte inkomstenbelasting en upload een kopie van de aangifte zo snel mogelijk daarna in de webportal van het Fonds.

   In oktober 2024 ontvang je van de belastingdienst de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2023 van de belastingdienst. Wacht dan niet tot 31 december 2024 om deze te uploaden in de webportal van het Fonds, maar doe dat zo snel mogelijk nadat je 'm van de belastingdienst hebt ontvangen. Dan hoeft het Fonds jou geen reminders te sturen, en krijg jij niet steeds berichten van het Fonds dat je de inkomenstoets 2023 nog moet afronden.


   Heb je van de belastingdienst een brief ontvangen waarin staat dat je geen aanslag inkomstenbelasting zal ontvangen? Upload dan ook een kopie hiervan in de webportal van het Fonds voor de Topsporter.

  • Als het Fonds geen (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting van je heeft ontvangen op 31 december, dan zal het Fonds de inkomenstoets zonder deze gegevens uitvoeren. In de praktijk zal dit betekenen dat je je inkomsten niet hebt verantwoord en dat je het ontvangen stipendium moet terugbetalen.

   Voorbeeld:
   Je hebt in 2023 stipendium ontvangen. De inkomenstoets over 2023 wordt uitgevoerd in 2024. Uiterlijk 31 december 2024 moet je de laatste stap van de inkomenstoets, het uploaden van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2023 in de webportal van het Fonds, afgerond hebben. Eerder mag natuurlijk ook.


   Als je van de belastingdienst uitstel hebt gekregen voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, of er is een andere reden waarom je de benodigde stukken niet op tijd kan aanleveren, neem dan altijd contact op met info@hetfonds.nl.

  • Met de coulancemogelijkheid kun je onder voorwaarden gebruikmaken van de aangepaste inkomensgrens stipendium. De inkomensgrens wordt dan het maximum bruto jaarstipendium behorende bij jouw leeftijd + € 32.000 (brutobedrag voor 2024).

   De coulancemogelijkheid geldt voor de volgende twee situaties:

   1. Je krijgt gedurende het kalenderjaar een A- of HP-status en je kan vanaf dat moment aanspraak maken op een stipendium.
   2. Jouw A- of HP-status wordt gedurende het kalenderjaar beëindigd, al dan niet in verband met beëindiging van jouw topsportcarrière, en je kan vanaf dat moment geen aanspraak meer maken op een stipendium.

   Let op: je kunt maar één keer gebruikmaken van situatie 1 en één keer van situatie 2.

   Als je aan de voorwaarden zoals genoemd onder situatie 1 of 2 voldoet, dan kun je een bevestigingsbrief ten behoeve van de coulancemogelijkheid aanvragen via athleteservices@nocnsf.nl. TeamNL Athlete Services toetst of je daadwerkelijk voldoet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot toekenning of beëindiging van een topsportstatus gedurende het kalenderjaar. Als dat zo is, dan wordt dat in deze brief bevestigd. Vraag de bevestigingsbrief aan voordat je de stukken voor de inkomenstoets bij het Fonds gaat indienen, zodat je dit de bevestigingsbrief bij de stukken voor de inkomenstoets kan toevoegen.

   Voorbeeld:
   Je bent 28 jaar en krijgt gedurende 2024 een A-, HP- of Selectiestatus of jouw A-, HP- of Selectiestatus wordt gedurende 2024 beëindigd en je maakt gebruik van het stipendium. Jouw inkomensgrens stipendium is bepaald op € 50.547 bruto per jaar (maximale jaarstipendium van een 28-jarige = € 37.547 + € 13.000 (brutobedragen voor 2024).

   Als je aan de voorwaarden van de coulancemogelijkheid voldoet, dan wordt de aangepaste inkomensgrens stipendium € 69.547 (maximale jaarstipendium van een 28-jarige = € 37.547 + € 32.000 (brutobedragen voor 2024).

   Voorbeeld:
   Je hebt het hele kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december, een A-status gehad en je hebt daardoor het hele kalenderjaar aanspraak kunnen maken op het stipendium. In dit geval kun je geen gebruikmaken van de coulancemogelijkheid omdat jouw A-status gedurende het kalenderjaar niet is beëindigd.

Tip

Lees altijd het Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met info@hetfonds.nl of athleteservices@nocnsf.nl.

Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde e-mailadres.

60166006 BSR AGENCY