Voortgezet onderwijs en topsport combineren

Er zijn dertig Topsport Talentscholen in Nederland. Met gemiddeld honderd leerlingen met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus zijn de Topsport Talentscholen de optimale omgeving voor de talentvolle sporter om sport en studie op het hoogste niveau te kunnen combineren. Deze scholen zijn verenigd in het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (voorheen Stichting LOOT).

Talentvolle sporters op Topsport Talentscholen

Topsport Talentscholen houden rekening met jouw sportieve ambities en zijn in staat om deze ambities optimaal af te stemmen op het onderwijs. Zij leveren hiervoor hoogwaardige begeleiding en kunnen waar noodzakelijk ook extra onderwijsvoorzieningen inzetten om dit mogelijk te maken, zoals:

  • een flexibel lesrooster met ruimte voor trainingen en wedstrijden;
  • (gedeeltelijke) ontheffing van bepaalde vakken;
  • uitstel of vermindering van huiswerk;
  • voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
  • uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken;
  • gespreid examen over twee schooljaren;
  • deskundige topsporttalentbegeleider(s) met korte lijnen naar de sport en een
  • team van docenten die ingespeeld zijn op de combinatie van topsport en studie.

Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor topsporters met een A-, Selectie-, of HP-status en voor talentvolle sporters met een IT(internationaal talent)-, NT(nationaal talent)- of belofte status.

Het Expertisecentrum Voorgezet Onderwijs en Topsport

Het Expertisecentrum ondersteunt van oudsher alle Topsport Talentscholen in Nederland en beoordeelt onder meer de aanvragen van kandidaat Topsport Talentscholen. Het Expertisecentrum en de dertig Topsport Talentscholen monitoren, verbeteren en borgen de kwaliteit in een driejarige auditcyclus, inclusief jaarlijkse verantwoording van de onderwijsresultaten en de tevredenheid.

Het Expertisecentrum organiseert scholing, studiedagen en netwerkbijeenkomsten voor topsporttalentbegeleiders, -coördinatoren en schoolleiders. Zo kunnen Topsport Talentscholen de kwaliteit van hun begeleiding en maatwerkonderwijs (voortdurend) verbeteren.

Talentvolle sporters op reguliere scholen

Het Expertisecentrum ondersteunt daarnaast reguliere scholen in het voorgezet onderwijs die de combinatie van school en topsport mogelijk willen maken voor talentvolle sporters met een NOC*NSF-status.

Sinds 1 januari 2021 kunnen naast Topsport Talentscholen ook reguliere scholen faciliteiten bieden aan individuele talentvolle sporters met een NOC*NSF-status. Dat is vooral handig wanneer de Topsport Talentschool te ver weg is, of niet de juiste opleiding biedt. Je vraagt als talentvolle sporter daarvoor faciliteiten zoals ontheffingen aan bij de directeur van je reguliere school. De school doorloopt vervolgens een aanvraagprocedure via het Expertisecentrum en het ministerie van OCW voor het mogen verlenen van de ontheffingen. Het Expertisecentrum VO en Topsport adviseert, informeert en ondersteunt deze ontheffingsscholen in het begeleiden van de individuele talentvolle sporter(s).