Er zijn 31 Topsport Talentscholen in Nederland. De Topsport Talentscholen zijn de optimale omgeving voor talentvolle sporters om sport en studie op het hoogste niveau te kunnen combineren. Deze scholen zijn verenigd in het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport.

Talentvolle sporters op Topsport Talentscholen 

Ben jij een topsporter met een A-, HP- of Selectiestatus of een talentvolle sporter met een IT-, NT- of Beloftestatus? Dan kun jij ervoor kiezen om jouw onderwijs te volgen op een Topsport Talentschool. 

Topsport Talentscholen houden rekening met jouw sportieve ambities en zijn in staat om deze ambities optimaal af te stemmen op het onderwijs. Zij leveren hiervoor hoogwaardige begeleiding en kunnen waar nodig extra onderwijsvoorzieningen inzetten om dit mogelijk te maken. Denk hierbij aan: 

 • Flexibele lesroosters met ruimte voor trainingen en wedstrijden 
 • (Gedeeltelijke) ontheffing van bepaalde vakken 
 • Uitstel of vermindering van huiswerk 
 • Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken 
 • Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken 
 • Gespreid examen over twee schooljaren 
 • Deskundige topsporttalentbegeleider(s) met korte lijnen naar de sport en een team van docenten die ingespeeld zijn op de combinatie van topsport en studie 

Talentvolle sporters op reguliere scholen 

Als talentvolle sporter of topsporter kun je ook onderwijs volgen in combinatie met je topsport op een reguliere school. Dit is vooral handig wanneer de Topsport Talentschool te ver weg is of niet de juiste opleiding biedt. Maar deze combinatie is niet zomaar ingeregeld. Zorg dat je op tijd en goed geïnformeerd bent door het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (EVOT) over alle voorwaarden.  

Zo moet je als talentvolle sporter faciliteiten aanvragen (zoals ontheffingen) bij de directeur van je reguliere school. De school doorloopt vervolgens een aanvraagprocedure via het Expertisecentrum en het ministerie van OCW voor het mogen verlenen van de ontheffingen. Het Expertisecentrum VO en Topsport adviseert, informeert en ondersteunt deze ontheffingsscholen in het begeleiden van de individuele talentvolle sporter(s).  

Heb je vragen over de combinatie topsport en voortgezet onderwijs? Neem dan contact op met de leefstijlcoach of studiebegeleider bij jouw TeamNL centrum of mail naar athleteservices@nocnsf.nl

Ben je benieuwd naar ervaringen van topsporters over de combinatie topsport en onderwijs? Bekijk dan het digitale TeamNL@work magazine

 

Veelgestelde vragen

  • EVOT is het Expertisecentrum Voorgezet Onderwijs en Topsport. Het Expertisecentrum ondersteunt alle Topsport Talentscholen in Nederland en beoordeelt onder meer de aanvragen van kandidaat Topsport Talentscholen. Het Expertisecentrum en de Topsport Talentscholen monitoren, verbeteren en borgen de kwaliteit in een driejarige auditcyclus, inclusief jaarlijkse verantwoording van de onderwijsresultaten en de tevredenheid. Het Expertisecentrum organiseert scholing, studiedagen en netwerkbijeenkomsten voor topsporttalentbegeleiders, topsporttalentcoördinatoren en schoolleiders. Zo kunnen Topsport Talentscholen de kwaliteit van hun begeleiding en maatwerkonderwijs (voortdurend) verbeteren.

  • Neem hiervoor contact op met je eigen sportbond. Zij kunnen je informatie geven of je een status hebt of niet. 

  • Neem hiervoor contact op met de KNVB. Zij hebben een database waarin de talenten zijn geadministreerd.  

  • Je kan het beste contact opnemen met het EVOT: www.evot.nl. Als het expertisecentrum voor topsport en onderwijs adviseren zij je.  

  • Wettelijk zijn er in het voortgezet onderwijs, geen regelingen in het basisonderwijs om vrijstellingen te regelen voor deze combinatie. Vanuit NOC*NSF zien wij, aan de hand van onze visie op jeugdsport en talentontwikkeling* ook geen noodzaak om hier verandering in aan te brengen.

   *Bekijk onze pagina's over talentontwikkeling en visie op jeugdsport.

  • Je kan het beste contact opnemen met het EVOT: www.evot.nl. Als het expertisecentrum voor topsport en onderwijs adviseren zij je over de te nemen stappen.