Er zijn verschillende mbo-instellingen in Nederland die topsportvriendelijk onderwijs bieden. Deze scholen mogen afwijken van het wettelijke aantal uren onderwijs, op voorwaarde dat de school kan aantonen dat de kwaliteit van het diploma is gegarandeerd.

Mbo-instelling met topsportvriendelijk onderwijs 

De topsportcoördinator van de betreffende school maakt een overeenkomst met jou als topsporter waarin afspraken staan over de combinatie topsport en onderwijs, afhankelijk van jouw trainingsintensiteit en planning. Wil je meer informatie of zoek je de contactgegevens van de topsportcoördinator van de mbo-instelling (in de buurt), kijk dan op in de overzichtslijst.

Overige mbo-instellingen 

Heeft de school van jouw keuze geen topsportcoördinator? Dan is wellicht toch maatwerk mogelijk. Informeer altijd bij de school van jouw keuze naar de mogelijkheden.   

Heb je vragen over de combinatie topsport en onderwijs in het mbo? Neem dan contact op met de MBO Raad via topsport@mboraad.nl

Ben je benieuwd naar ervaringen van topsporters over de combinatie topsport en onderwijs? Bekijk dan het digitale TeamNL@work magazine

De combinatie topsport en onderwijs vraagt, soms wel echt wat van je als topsporter, maar brengt je ook heel veel.

Veelgestelde vragen

    • Als het gaat om een topsportprogramma voor een groep talentvolle sporters moet de mbo-school kunnen onderbouwen welke onderwijskundige visie ten grondslag ligt aan de andere invulling van het onderwijsprogramma van de betreffende opleiding, de studentenraad van de mbo-school heeft (officieel en aantoonbaar) ingestemd met het afwijkende onderwijsprogramma, de mbo-school kan achteraf aantonen dat zij de kwaliteit gerealiseerd heeft en de school verantwoordt zich via een rapportage in het jaarverslag.

    • Van ruim 30 mbo-scholen is bekend dat zij een topsportcoördinator hebben die talentvolle sporters ondersteunt bij het combineren van topsport en hun opleiding. Deze topsportcoördinatoren vormen samen een netwerk dat gefaciliteerd wordt door de MBO Raad. Jaarlijks is er een aantal bijeenkomsten waarin kennis wordt gedeeld.

      Mbo-scholen die geen lid zijn van dit netwerk bieden wellicht ook maatwerkmogelijkheden. Informeer altijd bij de school van jouw keuze naar de mogelijkheden.

    • Nee, individuele studenten hoeven niet te voldoen aan het minimumaantal uren zoals dat voor de opleiding is geprogrammeerd. Dat geldt ook voor talentvolle sporters. Afspraken over een onderwijsprogramma op maat worden vastgelegd in een topsportovereenkomst tussen de student en de school. Zie voor meer informatie de handreiking 'Maatwerk voor talentvolle sporters in het mbo' op mboraad.nl.