Ben je als topsporter ook ondernemer voor de inkomstenbelasting en besteedde je meer dan 1.225 uur aan de onderneming? Dan kan je aanspraak maken op ondernemersaftrek. De vraag of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting is niet altijd makkelijk te beantwoorden. Het is raadzaam om hiervoor een belastingadviseur te raadplegen.

Verrekening van ondernemersverlies en aanloopkosten

Als sporter begin je normaal gesproken niet gelijk op het hoogste niveau. Dit brengt met zich mee dat de sport aan het begin van je carrière meer kost dan oplevert. Als je het goed doet, zal die balans op een gegeven moment omslaan in een positief resultaat. Kosten die je in het verleden hebt gemaakt in de jaren dat je nog geen bron van inkomen had, zijn onder voorwaarden te verrekenen met het inkomen in de jaren dat je een positief resultaat hebt.

Verrekening van negatief inkomen
Is je belastbare inkomen (dus de optelsom van inkomsten en aftrekposten) uit werk en woning negatief, dan mag je dat onder voorwaarden verrekenen met jouw belastbare inkomens van de drie voorgaande jaren. Je krijgt dan een teruggaaf van belasting over de vorige jaren. Is 'terugwentelen' van het verlies niet of maar voor een deel mogelijk, dan mag je het verlies onder bepaalde voorwaarden, verrekenen met de belastbare inkomens uit werk en woning van de komende negen jaren.

Kleine ondernemersregeling

Ben je ondernemer voor de omzetbelasting en moet je in een jaar minder dan € 1.883 BTW betalen? Dan kan je in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of je hoeft helemaal geen BTW te betalen. Je maakt dan gebruik van de ‘kleine ondernemersregeling’.