Topsporters hebben bij een doping- of matchfixingzaak recht op een eerlijk en toegankelijk proces. NOC*NSF heeft voor ondersteuning bij doping- en matchfixingszaken samen met sportersvakbond NL Sporter, de NOC*NSF Atletencommissie, het Instituut Sport Rechtspraak en ministerie van VWS een bijdrageregeling in het leven geroepen. 

De regeling is voor topsporters die onder een van de volgende doelgroepen vallen en voldoen aan de voorwaarden die in het reglement (dat je op deze pagina vindt) staan: 

 • een topsporter met een A-, HP- of Selectiestatus; 
 • een topsporter die lid is van, of aangesloten is bij, een sportbond en die – ter beoordeling van de toetsingscommissie - op een hoog niveau sport en valt onder het toepassingsbereik van de (inter)nationale anti-dopingregels waaronder het Nationaal Dopingreglement, de WAD-Code en/of de internationale anti-dopingregels van de IF en/of de (inter)nationale regels ter bestrijding van matchfixing; 
 • een oud-topsporter als hiervoor bedoeld onder sub a. en b, die maximaal tien jaar is gestopt met het beoefenen van topsport. 

Daarnaast moet je als topsporter zelf zorgen voor een individuele rechtsbijstandsverzekering. Ook is het van belang dat je vóór het indienen van de aanvraag contact opneemt met NL Sporter.

Wil je meer weten over deze regeling? Neem dan contact op met athleteservices@nocnsf.nl

 

 

Veelgestelde vragen

  • Wil je een aanvraag indienen? Meld je dan eerst bij NL Sporter. Zij begeleiden je in het verdere traject.

  • De regeling is voor topsporters die onder een van de volgende doelgroepen vallen en voldoen aan de voorwaarden die in het reglement staan:

   • Een topsporter met een A-, HP- of Selectiestatus
   • Een topsporter die lid is van, of aangesloten is bij, een sportbond en die – ter beoordeling van de toetsingscommissie - op een hoog niveau sport en valt onder het toepassingsbereik van de (inter)nationale anti-dopingregels waaronder het Nationaal Dopingreglement, de WAD-Code en/of de internationale anti-dopingregels van de IF en/of de (inter)nationale regels ter bestrijding van matchfixing
   • Een oud-topsporter (zoals in de twee bovengenoemde omschreven) die maximaal 10 jaar is gestopt met het beoefenen van topsport
  • Als je geen rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten moet je een eigen bijdrage betalen van € 25.000,-.

  • Als je een topsportstatus hebt van NOC*NSF ben je automatisch lid van NL Sporter. Een topsporter die geen topsportstatus van NOC*NSF heeft kan lid worden van NL Sporter. Het lidmaatschap van NL Sporter is noodzakelijk om eventueel aanspraak te maken op de bijdrageregeling.

  • Er is een bijdrageregeling gecreëerd waar een maximaal uit te keren bedrag van € 100.000,- per topsporter kan worden aangevraagd. Heb je geen rechtsbijstandverzekering afgesloten? Dan geldt eerst een eigen bijdrage van € 25.000,- euro. NL Sporter is op de hoogte van de voorwaarden en ondersteunt je bij de aanvraag.

Bijdrageregeling