Atletencommissie NOC*NSF

Binnen NOC*NSF is er een zelfstandige adviescommissie van sporters die de belangen behartigt van alle topsporters: de NOC*NSF Atletencommissie. Zij bewaakt de kwaliteit van voorzieningen en afspraken, lobbyt voor betere omstandigheden, is ambassadeur voor de topsport en signaleert kansen en bedreigingen. Centrale doelstelling is het verbeteren van het topsportbeleid in Nederland vanuit het gezichtspunt en de belangen van beroepsgroep topsporters.