TeamNL | Financieel en juridisch advies

Als topsporter heb je te maken met financiële en juridische zaken. Denk bijvoorbeeld aan het jaarlijks indienen van jouw belastingaangifte, het afsluiten van een hypotheek of aan het beoordelen van een sponsorcontract. Dit hoort bij je beroep, maar als sporter heb je liever focus op presteren. Daarom bieden we samen met onze partners verschillende soorten advies aan.

Financieel advies

Als topsporter ben je 24/7 bezig met je sport. Alles moet wijken om op het juiste moment te kunnen pieken. Dat vereist focus, concentratie en een topconditie. Zorgen om je financiën kun je daarbij niet gebruiken. Rabobank neemt deze zorg graag voor jou uit handen. We zijn er voor je om jou als topsporter te helpen bij al je financiële vragen: van het afsluiten van een hypotheek tot het adviseren over verzekeringen, pensioen of vermogen. We helpen je op weg naar financiële ontspanning, zodat jij je kunt focussen op jouw sportdoel.

Contact?
Ben je benieuwd wat Rabobank voor jou kan betekenen? Op www.rabobank.nl/contact staan alle mogelijkheden om contact op te nemen op een rijtje. Heb je een vraag over wonen of een hypotheek? Neem dan contact op via hans.van.gogh@rabobank.nl, zodat een financieel adviseur met specialisatie topsport je verder kan helpen.

Juridisch advies

Topsporters met een A-, Selectie-, HP- en Bondsstatus zijn via TeamNL gratis lid van NLSporter. Zij kunnen hierdoor gebruik maken van juridisch advies. Denk aan advies op het gebied van contracten, overeenkomsten, maar ook bij geschillen met je club of sportbond of ondersteuning bij dopingkwesties.

Daarnaast is NLSporter betrokken bij het realiseren van collectieve overeenkomsten en zet zij zich in voor de belangen van topsporters bij het realiseren van topsportvoorzieningen en het bepalen van topsportbeleid en anti-dopingbeleid.

Voor wie? 
Topsporters met een A-, Selectie-, HP- status en een Bondsstatus maken via TeamNL kosteloos gebruik van deze diensten. Wil je hier gebruik van maken, dan kun je je aanmelden via de site van NLSporter.   

Meer informatie
www.nlsporter.nl, of via info@nlsporter.nl of 085-1300920

Fiscaal advies

Als topsporter krijg je op verschillende manieren te maken met fiscale zaken. Denk bijvoorbeeld aan het jaarlijks indienen van je aangifte inkomstenbelasting. En denk bij fiscale zaken ook aan de belastingheffing over het inkomen dat je hebt verdiend in het buitenland. Je hebt jaarlijks wisselende inkomsten, bijvoorbeeld vanwege het sluiten van een sponsordeal of het ontvangen van medaillebonussen, wat ook effect heeft op je belastingaangifte.

Inloopdagen
In de periode maart/april organiseren we samen met onze accountancy- en tax-partner RSM fiscale inloopdagen. We helpen je dan bij het doen van je belastingaangifte of geven antwoord op andere fiscale vragen. 

Heb je interesse om aanwezig te zijn?

Heb je interesse om aanwezig te zijn?

marti.tenkate@nocnsf.nl

Belangrijke regelingen

Er zijn verschillende fiscale regelingen waar topsporters voordeel uit kunnen halen, maar die niet allemaal even bekend zijn. Om je er op te attenderen hebben TeamNL en NLSporter samen met de Belastingdienst hieronder een aantal van deze – tot nu toe door topsporters weinig gebruikte - fiscale regelingen op een rij gezet:

Disclaimer
Ongeacht het feit dat de bovenstaande informatie zorgvuldig is samengesteld, kunnen NOC*NSF, NL Sporter en de Belastingdienst niet instaan voor (de gevolgen van) mogelijk onvolledige of verouderde informatie als gevolg van nieuwe, vervallen en/of gewijzigde wet- en regelgeving. Controleer daarom vooraf of de betreffende regeling nog bestaat, juist is en van toepassing is op jouw situatie.

Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, of mocht je zelf nog aanvullende fiscale regelingen kennen die hier niet genoemd zijn, dan verzoeken wij je dit te melden via 
athleteservices@nocnsf.nl. Zo houden we elkaar goed geïnformeerd over actuele wet- en regelgeving waar alle topsporters profijt van kunnen hebben!

Inzake aftrek van kosten:
Bij alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op aftrek van kosten, spreekt het voor zich dat hiervoor alléén kosten in aanmerking komen die daadwerkelijk op de sporter drukken. Dit betreft dus niet de kosten die bijvoorbeeld al via het Fonds voor de Topsporter, je sportbond of je sponsor vergoed zijn.

  • Toeslagen vormen een aanvulling op jouw inkomen. Deze worden door de Belastingdienst uitbetaald. Om een toeslag te kunnen ontvangen moet je deze aanvragen bij de Belastingdienst. De toeslagen zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. De Belastingdienst onderscheidt de volgende toeslagen:

   • Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor jouw Nederlandse zorgverzekering.
   • Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor jouw kinderen tot 18 jaar. Die krijg je naast de kinderbijslag.
   • Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van een zelfstandige woonruimte.
   • Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.
  • Als je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. Door de aftrek studiekosten te verrekenen met je inkomen, hoef je minder belasting te betalen.

   Als je geen recht hebt op studiefinanciering, bijvoorbeeld omdat je geen voltijdstudie volgt of omdat je teveel verdient, dan kun je de studiekosten vaak voor een flink deel aftrekken van je inkomsten.

   Let op!
   Sinds 1 juli 2015 (invoering Wet Studievoorschot) geldt voor alle studies en opleidingen waarvoor aanspraak gemaakt kan worden op studiefinanciering (beurs of lening) dat er geen recht meer is op aftrek van scholingsuitgaven. 

  • Ben je in loondienst en heb je van je woning naar je werk (bijvoorbeeld de plaats waar je traint) gereisd met het openbaar vervoer? En heb je daarvoor geen of weinig vergoeding ontvangen? Dan kan je in sommige gevallen voor de reiskosten een bedrag aftrekken van je inkomen. Door het bedrag van de reisaftrek wordt je belastbare inkomen verlaagd waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

   Je mag niet de echte kosten aftrekken, maar vaste bedragen uit de reiskostentabel.

   Let op!
   Ontvang je vanuit NOC*NSF een NS Business Card, dan kan je mogelijk geen gebruik maken van de aftrek van de kosten gemaakt met het openbaar vervoer.

  • Heb je als topsporter een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaal je over de jaren heen waarschijnlijk meer belasting dan wanneer je dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. Je kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling.

   Bij middeling tel je de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren op. De uitkomst deel je daarna door drie. Over de uitkomst daarvan - het gemiddelde inkomen – bereken je per jaar opnieuw de belasting. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen? Dan kan je een belastingteruggaaf krijgen. Als je aan de voorwaarden voor de middeling voldoet, krijg je bijvoorbeeld in de volgende situaties waarschijnlijk belasting terug:

   • Je hebt in een kalenderjaar een groot geldbedrag verdiend, bijvoorbeeld een medaillebonus, prijzengeld of sponsordeal
   • Je had een bijbaan en/of stipendium en hebt na je afstuderen een vaste baan gekregen
   • Je hebt een ontslagvergoeding ('gouden handdruk') gekregen
   • Je bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken
   • Je werkt als freelancer of als ondernemer
  • Wanneer je geen of onvoldoende pensioen opbouwt, is er sprake van een pensioentekort. Om dit tekort aan te vullen, kun je je eigen pensioen opbouwen. Je jaarruimte is het bedrag dat je in het vorig kalenderjaar niet of te weinig aan pensioen hebt opgebouwd via een werkgever. Dit bedrag geeft dus aan hoeveel je dit jaar zelf fiscaal vriendelijk kunt sparen voor een aanvullend pensioen. De jaarruimte kan eventueel verhoogd worden met de reserveringsruimte. Dit is de niet gebruikte jaarruimte van de afgelopen zeven jaar bij elkaar opgeteld.

   Als je dit jaar jaarruimte hebt, omdat je vorig jaar te weinig pensioen hebt opgebouwd, dan kun je dat bedrag in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening storten. Kenmerk is dat je dan niet meer vrij over dit geld kunt beschikken, dus weet heel zeker voordat je hier gebruik van maakt dat je dat geld tot aan je wettelijke pensioen niet nodig hebt. Het is dus niet gelijk aan geld op een gewone spaarrekening storten. Maar het heeft wel fiscale voordelen ten opzichte van een gewone spaarrekening. Ten eerste betaal je nu geen inkomstenbelasting over de ingelegde bedragen. Deze betaal je namelijk pas op het moment de bank of verzekeraar de bedragen uitkeert, dus als je met pensioen bent. Daarnaast rekent de Belastingdienst dit saldo niet tot je ‘box 3 vermogen’, waardoor je er geen vermogensrendementsheffing over betaalt.

  • Topsport is niet beperkt tot Nederland. Veel sporters verkrijgen (een deel van) hun inkomen in het buitenland en betalen er daar ook al belasting over. Denk hierbij bijvoorbeeld aan start- en prijzengelden bij buitenlandse wedstrijden, buitenlandse sponsordeals, etc. Om te voorkomen dat je in meerdere landen belasting moet betalen, zijn er internationale fiscale regelingen getroffen.

   Als topsporter die in Nederland woont, moet je je hele inkomen, inclusief het bedrag dat je in het buitenland hebt verdiend, opgeven in je Nederlandse belastingaangifte. Vaak moet je over het bedrag dat je in het buitenland hebt verdiend, in het buitenland ook al belasting betalen. Om te voorkomen dat je dan ook nog in Nederland inkomstenbelasting moet betalen, heb je in zo’n geval in Nederland recht op een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting, de zogenoemde aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

   In deze gevallen is het altijd raadzaam om advies van een deskundige te vragen.

  • Ook al heb je geen brief van de Belastingdienst ontvangen met het verzoek om aangifte te doen, dan is het in sommige gevallen toch verstandig om aangifte te doen. Op die manier kun je bijvoorbeeld een belastingteruggave van te veel ingehouden loonheffing regelen. Dit geldt bijvoorbeeld als je in loondienst werkte en in dat jaar maar een heel laag loon had. Of als je maar een deel van het jaar werkte of een uitkering of stipendium had.

  • Heb je als topsporter geen of een laag inkomen? Dan betaal je geen of weinig belasting. Het kan zijn dat het bedrag aan heffingskortingen waarop je recht hebt, hoger is dan de belasting die je moet betalen.

   Je kunt jouw heffingskortingen dan niet volledig verrekenen met de belasting die je moet betalen. Het bedrag dat je overhoudt, kan onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk aan je worden uitbetaald. Voorwaarde hiervoor is wel dat je een fiscale partner hebt die voldoende belasting betaalt.

  • Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en besteedde je meer dan 1.225 uur aan de onderneming? Dan kan je aanspraak maken op ondernemersaftrek. De vraag of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting is niet altijd makkelijk te beantwoorden. Het is raadzaam om hiervoor een belastingadviseur te raadplegen.

  • Als sporter begin je normaal gesproken niet gelijk op het hoogste niveau. Dit brengt met zich mee dat de sport aan het begin van je carrière meer kost dan oplevert. Als je het goed doet, zal die balans op een gegeven moment omslaan in een positief resultaat. Kosten die je in het verleden hebt gemaakt in de jaren dat je nog geen bron van inkomen had, zijn onder voorwaarden te verrekenen met het inkomen in de jaren dat je een positief resultaat hebt.

   Verrekening van negatief inkomen
   Is je belastbare inkomen (dus de optelsom van inkomsten en aftrekposten) uit werk en woning negatief, dan mag je dat onder voorwaarden verrekenen met jouw belastbare inkomens van de drie voorgaande jaren. Je krijgt dan een teruggaaf van belasting over de vorige jaren. Is 'terugwentelen' van het verlies niet of maar voor een deel mogelijk, dan mag je het verlies onder bepaalde voorwaarden, verrekenen met de belastbare inkomens uit werk en woning van de komende negen jaren.

  • Ben je ondernemer voor de omzetbelasting en moet je in een jaar minder dan € 1.883 BTW betalen? Dan kan je in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of je hoeft helemaal geen BTW te betalen. Je maakt dan gebruik van de
   ‘kleine ondernemersregeling’.