• Voor olympische sporten vindt er voorlopig geen TeamNL Talentdag plaats. De data voor de Talentdagen van de paralympische sporten zijn te vinden op Paralympische Talentdag

  • De TeamNL Talentdag is een door NOC*NSF, samen met sportbonden, georganiseerde dag. Het doel van deze dag is om een grote groep jongeren te screenen op potentie voor topsport.

   De sporten die deelnemen aan de Talentdag hebben de mogelijkheid om jongeren op latere leeftijd te laten instromen (wel of niet vanuit een andere sport) en daarmee nog steeds kans maken op het behalen van het mondiale podium.

  • De dag is bedoeld voor jongeren tussen de 12-18 jaar, die voldoen aan een bepaald fysiek sportprofiel en de ambitie hebben om topsporter te worden.

   Bekijk de verschillende profielen voor de specifieke doelgroep per deelnemende sport. De zoektocht is naar jongeren die de sporten die aanwezig zijn nog niet beoefenen.

  • Voor laat-specialisatie sporten en enkele andere sporten met een paar dominante onderscheidende kenmerken loont het om gericht op zoek te gaan naar High Potentials buiten de eigen sport.

   Door het organiseren van de nationale NOC*NSF Talentdag kunnen zij efficiënt jongeren screenen die de betreffende sport nog niet beoefenen maar wel aan de basisvoorwaarden voldoen om de mondiale wereldtop te behalen in die sport.

  • Tijdens de TeamNL Talentdag wordt er, binnen verschillende profielen, gescreend op potentie voor de volgende sporten:

   • Atletiek
   • Baanwielrennen Sprint
   • Basketball
   • Beachvolleybal
   • Volleybal 
   • Roeien
   • Triatlon

   Bekijk de pagina's van de verschillende profielen voor meer informatie. 

  • Elke sport heeft een specifiek profiel met kenmerken waar je over moet beschikken om kans te maken op het bereiken van het mondiale podium. Gebleken is dat bepaalde takken van sport gezamenlijke overkoepelende kenmerken bezitten.

   Deze kenmerken zijn sterk bepalend of je kans maakt om het mondiale podium te behalen en zijn samengevat in de volgende profielen:

   • Lang en sterk: (beach)volleybal, basketball en roeien
   • Explosief en snel: atletiek en baanwielrennen
   • Uithoudingsvermogen: triathlon
  • Nee. Aanmelding voor de TeamNL Talentdag geeft geen garantie voor deelname aan de Talentdag. Op basis van inschrijfgegevens zal bepaald worden of iemand wordt uitgenodigd voor de Talentdag.

   Uiterlijk een week voor de Talentdag krijgt men bericht of ze deel kunnen nemen aan de Talentdag. Hierin staan ook meer details over het programma en de locatie.

  • Gedurende de TeamNL Talentdag worden jongeren gescreend op een aantal profielkenmerken die als minimale voorwaarde per profiel worden gezien om het mondiale podium te kunnen bereiken, waaronder antropometrische en fysiologische kenmerken.

   De tests (o.a. wendbaarheid, snelheid en vermogen testen op een Wattbike) hebben een professioneel karakter en wij verwachten dan ook dat de deelnemers goed uitgerust aan de dag beginnen en honderd procent inzet tonen tijdens de dag. Specifieke voorbereiding is verder niet nodig. Er zal per profiel worden getest, waardoor men maximaal een dagdeel aanwezig zal moeten zijn. Ouders/verzorgers kunnen gedurende deze tijd aanwezig zijn en kijken of iets voor zichzelf gaan doen.

   Deze testdag is tevens nog maar het begin van de weg naar het podium. Er komt uiteindelijk veel meer bij kijken dan de gescreende kenmerken om daadwerkelijk de mondiale top te bereiken. Uitgangspunt die wij hanteren is dat er gemiddeld 8 jaar aan voorbereiding nodig is om te presteren in het internationale senioren veld.

  • Jongeren met een wildcard mogen gegarandeerd deelnemen aan de TeamNL Talentdag. Zij dienen zich hier nog wel voor aan te melden, aan te geven dat ze over een wildcard beschikken en de wildcard op de dag zelf mee te nemen als bewijs.

  • Samen met de sportbonden worden de resultaten bestudeerd, besproken en uiteindelijk beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. De deelnemende sportbonden bepalen vervolgens welke deelnemers zij willen uitnodigen voor een sportspecifieke vervolgdag, waar verder kennis gemaakt kan worden met de sport.

   Alle deelnemers ontvangen van NOC*NSF een bericht of ze wel of niet door één of meerdere sportbonden worden uitgenodigd voor een vervolgdag. De sportbonden nemen vervolgens zelf contact op met de deelnemers die zij willen uitnodigen voor een sportspecifieke vervolgdag. Hoe het traject er daarna uit komt te zien verschilt per sport en zal door desbetreffende bond worden toegelicht tijdens de sportspecifieke vervolgdag.

  • In de Privacyverklaring TeamNL Talentdag wordt uitgelegd wat er met jouw gegevens gebeurd en waarom wij deze gegevens verzamelen. Door je aan te melden voor de TeamNL Talentdag ga je akkoord met de verwerking van jouw gegevens zoals is beschreven in de Privacyverklaring TeamNL Talentdag.

  • Jongeren die geselecteerd zijn voor het vervolgtraject bij een bond hebben aangetoond dat ze voldoen aan enkele minimale voorwaarden om de top te halen in die betreffende sport.

   Een sportbond zal veelal eerst zelf nog wat extra testen met hun ondergaan en op basis daarvan besluiten of men doorstroomt naar een bevestigingsprogramma.

   Hierin zullen zij een trainingsprogramma krijgen, worden er doelen opgesteld en zal op basis van respons op het programma worden vastgesteld in hoeverre talent en de potentie tot doorontwikkeling daadwerkelijk aanwezig zijn en of instroom in het nationale programma binnen een bepaalde termijn mogelijk is.

  • Mogelijkheden voor Topsport zijn niet voorbij mocht iemand niet uitgenodigd worden voor de NOC*NSF Talentdag of een vervolgtraject.

   Ten eerste, de uitkomsten van de NOC*NSF Talentdag geven aan dat die persoon momenteel (nog) niet voldoet aan de normcriteria waar deze sporten naar op zoek zijn. Dit betekent niet dat die persoon geen aanleg heeft voor deze sporten, maar dat er helaas nog geen sprake is van extreme waarden die duidelijk potentieel bieden voor later succes.

   Ten tweede zijn de methodieken op de testdag niet honderd procent bepalend. Zij geven alleen een indicatie van toekomstige mogelijkheden.

   Ten derde zijn er per jaar per sport specifieke Talentdagen waar je je voor op kan geven. Hou hiervoor de websites van de deelnemende bonden goed in de gaten!

   Tot slot zijn er ook meerdere Olympische sporten waarbij men op latere leeftijd nog zou kunnen instromen, o.a. wielrennen weg, handboogschieten en geweerschieten. Aanmelden bij een vereniging van een van deze sporten kan altijd of bezoek de website van de bond voor meer informatie (klik hier voor een overzicht van de bonden).