NOC*NSF heeft het "Sportmatch" project opgezet om meer mensen te stimuleren om te sporten. Het Sportmatch-project is mede gefinancierd vanuit de Europese Unie binnen het thema 'Grassroots sport programmes and infrastructure innovation'. Het project betreft een pilotproject met een looptijd van 24 maanden en is van start gegaan in het eerste kwartaal van 2022.

Delen van kennis en inzichten  

De kennis en inzichten die worden opgedaan in dit project worden gedeeld met zowel nationale als internationale partners, zoals sportbonden, gemeenten en Europese Nationale Olympische Comités (NOC's). Dit doet NOC*NSF middels een webinar, study visit en final conference.  

Webinar 

Op 27 november namen vertegenwoordigers van meer dan tien Europese Olympisch Comités, sportfederaties en sportbonden deel aan het Sportmatch webinar van NOC*NSF. Deze vertegenwoordigers, die zich inzetten voor breedtesport en sportparticipatie in hun respectievelijke landen, ontdekten tijdens hoe Sportmatch sportaanbod koppelt aan de vraag naar sport. Lees meer

Study visit 

NOC*NSF organiseerde van 26 tot en met 28 februari 2024 een driedaagse Sportmatch study visit op Papendal. Vertegenwoordigers van het Olympisch Comité van Noorwegen, het Olympisch Comité van Finland, de sportkoepelorganisatie van Tirol, de Vlaamse Golfbond en de Nederlandse Squash Bond leerden tijdens dit werkbezoek hoe ze sportaanbod slim kunnen verbinden met de vraag naar de sport via Sportmatch. Deelnemers kregen technische inzichten van het platform en bezoeken succesvolle implementaties bij de gemeente Deventer en de Nederlandse Golf Federatie. 

Sportmatch Experience

Heeft jouw bond of gemeente twijfels over de zichtbaarheid van het sportaanbod van jouw aanbieders? Vraag je je af of jouw aanbod echt aansluit bij de steeds veranderende behoeften van sporters? Of ervaar je uitdagingen bij het bereiken van mensen buiten je huidige ledenbestand? Meld je dan nu aan voor de Sportmatch Experience op 18 april, speciaal georganiseerd voor bonden en gemeenten.

Projectdoelen  

Sinds 2014 meet NOC*NSF de sportdeelname in Nederland elke maand. Er is een groeiende kloof zichtbaar tussen de behoeften van bepaalde doelgroepen en het beschikbare sportaanbod. Om in te spelen op de veranderende behoeften van sporters, streven ze naar een diverser en flexibeler sportaanbod. Vooral na de COVID-19-pandemie is de nationale sportdeelname gedaald, met minder inwoners van Nederland die aan sport doen. 

Het hoofddoel van het project is het ontwikkelen van een systeem en aanpak waarmee sportbonden en gemeenten kunnen inspelen op de veranderende behoeften, om zo de sportdeelname in Nederland te verhogen. 

Specifieke doelen van het project zijn: 

  • De creatie van een innovatief digitaal systeem dat de kloof tussen sporters en het sportaanbod overbrugt. 
  • Implementatie van een digitaal platform in zes Nederlandse gemeenten, met als doel een conversie van 10% van het totale aantal inwoners te bereiken. 
  • Het bevorderen van synergie en efficiëntie tussen nationale en internationale partners, zoals sportbonden, gemeenten, en andere Europese NOC's. 
  • Ontwikkeling van vier bewezen activatieprogramma's die via Sportmatch ook in andere gemeenten gebruikt kunnen worden. 
Co-funded by the European Union afb