In samenwerking met de Europese Unie

NOC*NSF heeft het "Sportmatch" project opgezet om meer mensen te stimuleren om te sporten. Het Sportmatch-project is mede gefinancierd vanuit de Europese Unie binnen het thema 'Grassroots sport programmes and infrastructure innovation'. Het project betreft een pilotproject met een looptijd van 24 maanden en is van start gegaan in het eerste kwartaal van 2022

Delen van kennis en inzichten  

De kennis en inzichten die worden opgedaan in dit project worden gedeeld met zowel nationale als internationale partners, zoals sportbonden, gemeenten en Europese Nationale Olympische Comités (NOC's). Dit doet NOC*NSF middels een webinar, study visit en final conference.  

Webinar 

Op 27 november namen vertegenwoordigers van meer dan tien Europese Olympisch Comités, sportfederaties en sportbonden deel aan het Sportmatch webinar van NOC*NSF. Deze vertegenwoordigers, die zich inzetten voor breedtesport en sportparticipatie in hun respectievelijke landen, ontdekten tijdens hoe Sportmatch sportaanbod koppelt aan de vraag naar sport. Lees meer

Study visit 

NOC*NSF organiseert van 26 tot en met 28 februari 2024 een driedaagse Sportmatch study visit op Papendal. Vertegenwoordigers van grassroots sportorganisaties uit maximaal vijf EU-landen leren tijdens deze studiereis hoe ze het sportaanbod in hun land slim kunnen verbinden met de vraag naar de sport via Sportmatch. Deelnemers krijgen technische inzichten van het platform en bezoeken succesvolle implementaties bij de gemeente Deventer en de Nederlandse Golf Federatie. 

Final conference 

Op 18 april 2024 organiseert NOC*NSF de Sportmatch Experience voor sportbonden en gemeenten. Ontdek de kracht van Sportmatch en leer hoe je de wereld van sport verbindt met de digitale samenleving. Experts delen inzichten en strategieën over hoe de sportparticipatie verhoogd kan worden in jouw gemeente. Hoe je als sportbond nieuwe doelgroepen naar je sportclub trekt en kan inspelen op de vraag naar flexibiliteit. Mis deze kans niet om jouw sport op de digitale kaart te zetten!

Projectdoelen  

Sinds 2014 meet NOC*NSF de sportdeelname in Nederland elke maand. Er is een groeiende kloof zichtbaar tussen de behoeften van bepaalde doelgroepen en het beschikbare sportaanbod. Om in te spelen op de veranderende behoeften van sporters, streven ze naar een diverser en flexibeler sportaanbod. Vooral na de COVID-19-pandemie is de nationale sportdeelname gedaald, met minder inwoners van Nederland die aan sport doen. 

Het hoofddoel van het project is het ontwikkelen van een systeem en aanpak waarmee sportbonden en gemeenten kunnen inspelen op de veranderende behoeften, om zo de sportdeelname in Nederland te verhogen. 

Specifieke doelen van het project zijn: 

  • De creatie van een innovatief digitaal systeem dat de kloof tussen sporters en het sportaanbod overbrugt. 
  • Implementatie van een digitaal platform in zes Nederlandse gemeenten, met als doel een conversie van 10% van het totale aantal inwoners te bereiken. 
  • Het bevorderen van synergie en efficiëntie tussen nationale en internationale partners, zoals sportbonden, gemeenten, en andere Europese NOC's. 
  • Ontwikkeling van vier bewezen activatieprogramma's die via Sportmatch ook in andere gemeenten gebruikt kunnen worden. 
Co-funded by the European Union afb