Tijdens een masterclass gaan we in een tijdsbestek van twee uur  met je de diepte in op één van de zes bouwstenen. Dit geeft je de kans op verdieping en de mogelijkheid om uit te wisselen met andere deelnemers. 

Masterclass Persoonlijke effectiviteit (2 november):
In deze masterclass verdieping we op de vaardigheden van de projectleider: welke vaardigheden onderscheiden een goede projectleider en op welke wijze zijn deze te ontwikkelen. We staan stil bij drijfveren, meta profielen, denkstijl filters en leerstijlen

> aanmelden

Masterclass Besturing (7 december):
Vanuit de praktijk weten we dat projecten nooit exact volgens plan lopen. In deze masterclass kijken we opnieuw naar de instrumenten die je kunt gebruiken om op afwijkingen binnen je project bij te kunnen sturen en hoe deze te installeren. Daarnaast staan we ook stil bij de besluitvorming als onderdeel van de besturing. Wat zijn de stappen die horen bij een kwalitatief goed besluit en wat vraagt dit van de deelnemers.

> aanmelden

Noot: ook als je niet eerder aan een Fundamentals training hebt meegedaan, ben je van harte welkom!