Tijdens een masterclass gaan we in een tijdsbestek van twee uur  met je de diepte in op één van de zes bouwstenen. Dit geeft je de kans op verdieping en de mogelijkheid om uit te wisselen met andere deelnemers. De masterclasses op de eerste drie bouwstenen (Ambitie, Klantgericht werken en Stakeholder Management | najaar 2022) waren geslaagd. Daarom gaan we dit jaar door met de bouwstenen: Routekaart, Businesscase en Besturing. 

Masterclass Routekaart (12 april, 14.30 tot 17.00 uur, locatie regio Utrecht):
Een ambitie blijft een ideaal zonder een vertaling naar concrete en realistische acties. In deze masterclass staan we stil bij het vertalen van de ambitie en verbeterthema’s van je project naar concrete stappen (mijlpalen) en activiteiten. Ook introduceren we een nieuw raamwerk (OKR) dat je kunt gebruiken om handen en voeten te geven aan je geformuleerde strategie.

> aanmelden

Masterclass Business case (25 april, 14.30 tot 17.00 uur, locatie regio Utrecht):
Wellicht een van de lastigste onderwerpen in het formuleren van projecten en verbeteringen binnen de sportwereld. Want wat mag een project kosten (in tijd en middelen) en tegen welke gewenste uitkomst. Enerzijds herhalen we de basis stappen om te komen tot een businesscase en hoe deze verder te valideren. Anderzijds staan we stil bij het kwantificeren van andere vormen van (maatschappelijke) waarde die het project beoogt om daarmee de gevraagde investering te kunnen onderbouwen.

> aanmelden

Masterclass Besturing (6 juni, 14.30 tot 17.00 uur, locatie regio Utrecht):
Vanuit de praktijk weten we dat projecten nooit exact volgens plan lopen. In deze masterclass kijken we opnieuw naar de instrumenten die je kunt gebruiken om op afwijkingen binnen je project bij te kunnen sturen en hoe deze te installeren. Daarnaast staan we ook stil bij de besluitvorming als onderdeel van de besturing. Wat zijn de stappen die horen bij een kwalitatief goed besluit en wat vraagt dit van de deelnemers.

> aanmelden

Noot: ook als je niet eerder aan een Fundamentals training hebt meegedaan, ben je van harte welkom!