Dit najaar starten we binnen het programma Slagvaardig Organiseren van Sport - SOS - met het aanbieden van masterclasses. In een tijdsbestek van twee uur gaan we met je de diepte in op één van de zes bouwstenen. Dit geeft je de kans op verdieping en de mogelijkheid om uit te wisselen met andere deelnemers. Dit jaar beginnen we met de eerste drie bouwstenen: Ambitie, Klantgericht Werken en Stakeholder Management. Je kunt inschrijven voor alle drie de masterclasses, maar he is natuurlijk ook mogelijk om er één te bezoeken. Inschrijven kan hier.

Masterclass Ambitie (12 oktober, 15 .00 tot 17.00 uur, locatie regio Utrecht):
In de Fundamentals staan we stil bij de belangrijkste elementen van een ambitie specifiek voor één project met als belangrijkste onderdelen: wat wil je bereiken en hoe bepaal je of je hier succesvol in bent. In deze masterclass stappen we uit de specifieke project omgeving en kijken we naar het formuleren van een ambitie bij complexere veranderingen zoals een programma (met meerdere projecten) of een nieuwe beleidscyclus (meerjarenbeleidsplan). Waar het doel van een ambitie hetzelfde blijft (mensen aanzetten tot beweging richting een gemeenschappelijk doel) geeft een ambitie over meerdere jaren (of meerdere projecten) nieuwe uitdagingen die we hier de revue laten passeren.

> aanmelden

Masterclass Klantgericht Werken (26 oktober, 15.00 tot 17.00 uur, locatie regio Utrecht):
Veel projecten zijn gericht op het aanscherpen van bestaande dienstverlening of het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening richting de leden en mogelijk andere klanten. In deze masterclass staan we daarom stil bij het inrichten van juist deze projecten. Daarbij staan we stil bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, inzetten van een klantreis en het installeren van sturingsinstrumenten gericht op klantgerichtheid.

> aanmelden

Masterclass Stakeholder Management (1 november, 15.00 tot 17.00 uur, locatie regio Utrecht):
In de Fundamentals staan we stil bij drie elementen die de slagvaardigheid van ieder project beïnvloeden: risico’s, stakeholders en persoonlijke effectiviteit. In deze masterclass brengen we verdieping aan op één van deze elementen; de stakeholders. We staan stil bij de identificatie van stakeholders, selectie van stakeholders en de verschillende aanpakken om te werken aan betrokkenheid, draagvlak of zelfs ambassadeurschap.

> aanmelden

Noot: ook als je niet eerder aan een Fundamentals training hebt meegedaan, ben je van harte welkom!