In het kader van de Minimale Kwaliteits Eisen zijn bondsbesturen verplicht om éénmaal in de twee jaar het eigen functioneren te evalueren met externe ondersteuning. Op basis van het gedachtengoed uit het SOS programma is een aanpak ontwikkeld voor deze evaluatie. Deze aanpak is ontwikkeld en inmiddels uitgevoerd bij één bond. De aanpak en werking is positief geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is het mogelijk om via het SOS programma deze evaluatie af te nemen bij de The Brown Paper Company. In dat geval kost de evaluatie € 1.500, exclusief BTW.

Voor meer informatie, neem contact op met Joris van Hees van de The Brown Paper Company.