Pexels Pavel Danilyuk 5807936

Sport versterkt impact met sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen

De maatschappelijke waarde van sport en sportief bewegen is als gevolg van de coronacrisis zichtbaarder dan ooit. Om die waarde voor de samenleving effectief te verzilveren en de gezamenlijke impact te verhogen, een brede vertegenwoordiging uit de sport met het sectoroverleg Sport en Sportief Bewegen gestart. Deelnemers zijn de KNVB, NOC*NSF, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS) en de Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSB).

Bekijk de agenda

Deelnemers

Een belangrijke stap

"Met de oprichting van het sectoroverleg is een belangrijke stap gezet om de versnippering van de sport om te zetten in een sterke samenwerking en lobby op basis van een gezamenlijke agenda voor sport in Nederland,"

Lodewijk Klootwijk - directeur van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) 

Het sectoroverleg zet in op het stimuleren van sport en sportief bewegen voor alle Nederlanders. De sector kent al een stevige organisatiegraad. Zo’n 40.000 sportaanbieders (verenigingen, ondernemers en stichtingen) en honderden ondersteunende organisaties zoals sportbonden, foundations en lokale sportbedrijven zijn actief.

Pexels Allan Mas 5622989

Pragmatisch en doelgericht

"Dit sectoroverleg biedt precies wat er nodig is voor effectieve samenwerking. Pragmatisch en doelgericht gezamenlijk de impact van de sector versterken"

Marc van den Tweel - Algemeen Directeur van NOC*NSF

Samenwerking in vele onderlinge verbanden is vanzelfsprekend, maar een overkoepelende strategische agenda ontbreekt nog. Juist daarmee kan de sector volgens de initiatiefnemers het gezamenlijke maatschappelijke en materiële rendement verhogen. Ook samenwerking met de overheid en met andere sectoren zoals het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs, is cruciaal.