NOC*NSF Gezonde sportomgeving Sportbonden Sportverenigingen

Alcoholbeleid in de kantine; bereid sportclubs goed voor op een nieuw seizoen

19 augustus 2022
Alcoholbeleid in de kantine; bereid sportclubs goed voor op een nieuw seizoen

Sport heeft een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Sporten en sportief bewegen draagt bij aan gezond gedrag en een vitale samenleving. Daarom dagen we sportclubs uit om aan de slag te gaan met een gezonde sportkantine. Een verantwoord alcoholbeleid maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Nu het nieuwe sportseizoen voor veel clubs weer voor de deur staat is het van belang om goed hier goed bij stil te staan.

De vrijwilligers en het personeel van sportclubs spelen een grote rol in de handhaving van een alcoholbeleid. Op een sportclub wordt er doorgaans veel gebruik gemaakt van de sportkantine. Die gezelligheid in de kantine is voor veel leden belangrijk, ook voor jongeren. Het aanmoedigen van een verantwoord alcoholbeleid is belangrijk voor de veiligheid van zowel de leden als voor het naleven van de regelgeving. Om dit goed te doen moeten vrijwilligers op de hoogte zijn van de Alcoholwet.

Goed opgeleide barvrijwilligers

De e-learning ‘Verantwoord alcohol verstrekken’ helpt sportclubs bij de naleving van de Alcoholwet. In drie modules leren vrijwilligers welke regels er gelden, hoe zij kunnen reageren in lastige situaties en hoe zij kunnen voorkomen dat er alcohol wordt geschonken aan minderjarigen of dronken personen.

Het is verplicht dat er tijdens het schenken van alcohol iemand aanwezig is met óf een diploma Sociale Hygiëne óf met dit certificaat. VWS en NOC*NSF adviseren om iedereen die wel eens achter de bar staat of die verantwoordelijkheid hierin heeft (bestuur, barcommissie) deze e-learning te laten volgen.

Geen alcohol onder de 18

In samenwerking met NIX18 zijn er speciale hulpmiddelen voor sportclubs ontwikkeld om hen te helpen bij de handhaving van de leeftijdsgrens. Met verschillende kleurrijke materialen worden de sporters, ouders, bezoekers en barvrijwilligers eraan herinnerd dat NIX niet voor niks is. Sportclubs kunnen de pakketten met hulpmiddelen, zoals een tapruiter, online bestellen.

Alle sportclubs die een pakket bestellen kunnen vanaf 22 augustus deelnemen aan een winactie. Via deze NIX18 winactie maken 10 sportclubs kans op €750 voor de club. Sportbonden kunnen meedelen door middel van een communicatietoolkit.

Stimuleren van een gezonde sportomgeving

Sportclubs kunnen aansluiten bij een (online) bijeenkomst ‘Gezonde Sportomgeving’. Tijdens deze inspiratiesessie wordt verder ingegaan op een rookvrije club, gezond aanbod in de kantine en een verantwoord alcoholbeleid. Afhankelijk van de interesse van de clubs kan tijdens de sessie langer stil worden gestaan bij één van deze onderwerpen. In samenwerking met kinderarts Nico van der Lely (Stichting Jeugd & Alcohol) wordt ingegaan op het onderwerp verantwoord alcoholbeleid. Na afloop van de inspiratiesessie weten de deelnemende clubs waarom het onderwerp aandacht verdient en hoe zij zelf het beleid kunnen vormgeven.

Deel dit artikel op social media: