NOC*NSF Organisatie Sportbonden

Tweede Kamer vraagt aandacht voor stijgende energielasten in de sport en versterking van sportbonden

8 juli 2022
Tweede Kamer vraagt aandacht voor stijgende energielasten in de sport en versterking van sportbonden

Op donderdag 7 juli vond het vervolg plaats op het commissiedebat Sportbeleid dat op 29 juni in de Tweede Kamer plaatsvond. Tijdens het tweeminutendebat zijn er vanuit de Kamer een serie moties ingediend, waar diezelfde avond nog over is gestemd. Alle moties over het sportbeleid die in stemming zijn gebracht zijn door de Kamer aangenomen.

Zo is de regering verzocht de Kamer zo snel mogelijk te informeren op welke wijze sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de problemen komen, kunnen worden ondersteund. Een belangrijk signaal nu steeds duidelijker wordt welke grote negatieve invloed de stijgende energielasten hebben op de betaalbaarheid van de sport en de exploitatie van bijvoorbeeld ijsbanen en zwembaden. Een donkere wolk boven de sportinfrastructuur in Nederland waar wij aandacht voor blijven vragen bij de politiek.

In aanloop naar het debat heeft NOC*NSF gepleit voor een brede beweegimpuls om Nederland na de coronacrisis weer in beweging te krijgen, met specifieke rollen voor sportbonden, sportclubs en andere sportaanbieders. Wij zijn dan ook erg blij dat de motie is aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht om met ten minste vijf miljoen euro de sportbonden te versterken, zodat zij voldoende in staat zijn om de sportverenigingen te ondersteunen om klaar te staan om Nederlanders weer aan het sporten te krijgen. Een opgave waarvoor natuurlijk ook investering in lokale samenwerking tussen sport en gemeenten van groot belang is.

Deel dit artikel op social media: