NOC*NSF Organisatie Sportbonden

NOC*NSF pleit voor sportieve gezonde draad door het Rijksbeleid

29 juni 2022
NOC*NSF pleit voor sportieve gezonde draad door het Rijksbeleid

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het sportbeleid in Nederland. In dit sportdebat gaat de Minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder met Kamerleden in gesprek. NOC*NSF heeft in aanloop naar dit debat een inhoudelijke reactie gegeven op zaken die wat ons betreft politieke aandacht verdienen.

NOC*NSF stelt ambitieuzere doelen

In het regeerakkoord zet het kabinet in op 'een gezondere generatie in 2040 met een focus op de jeugd door sport, voeding en bewegen'. NOC*NSF stelt deze doelen ambitieuzer. In de recent door alle aangesloten sportbonden unaniem aangenomen Sportagenda is het doel namelijk dat in 2032 iedereen, in alle levensfasen en op alle ambitieniveaus, dagelijks sportplezier beleeft. Daarmee maken we van Nederland 'het sportiefste land van de wereld'.

Om deze ambitie te realiseren moet er het nodige werk verzet worden. Gelukkig staan we daarin niet alleen. Samen met vele (maatschappelijke) partners, binnen en buiten de sportsector werken we dagelijks aan de doelen uit de Sportagenda. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het Rijk.

Waarborgen kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid sport

In het ingestuurde position paper 'Sport en sportief bewegen, dé sportieve en gezonde rode draad door het Rijksbeleid heen' zijn de speerpunten uitgewerkt die nodig zijn om de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid binnen de sport te waarborgen.

Daarvoor is duurzame samenwerking nodig met onderwijs, kinderopvang, welzijn, gezondheidszorg én natuur en professionalisering van de sportsector noodzakelijk en voorwaardelijk.

Beweegcrisis door corona

Maar naast de sportieve en gezonde bijdrage die de sport- en beweegsector kan hebben voor het Rijksbeleid, hangen ook donkere wolken boven de sector zelf. De coronacrisis heeft diepe sporen achtergelaten en geleid tot een beweegcrisis. De sector is financieel en organisatorisch hard geraakt. Stijgende energielasten bedreigen de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de sport.

Tijdens de coronacrisis is opnieuw duidelijk geworden hoe essentieel sport is voor een gezonde en vitale samenleving. Bij een eventuele opleving van de pandemie moet daarom alles in het werk gesteld worden om de sport open te houden voor iedereen. Kortom, een belangrijk onderwerp dat politieke aandacht en inzet verdient.

Deel dit artikel op social media: