NOC*NSF Organisatie

Ambitieuze Sportagenda NOC*NSF goedgekeurd

16 mei 2022
Ambitieuze Sportagenda NOC*NSF goedgekeurd

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg en algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF 

ARNHEM – Het belang van sport en sportief bewegen voor onze fysieke en mentale gezondheid is door de coronacrisis nog duidelijker zichtbaar geworden. Onder jongeren is sportdeelname dramatisch afgenomen, miljoenen Nederlanders voldoen niet aan de minimale beweegnorm. NOC*NSF formuleert daarom in de Sportagenda 2032 voor de komende tien jaar een ambitieus doel en wil – in intensieve samenwerking met alle sportaanbieders en maatschappelijke partners – van Nederland het sportiefste land ter wereld maken. Deze ambitie – onderbouwd met meetbare doelstellingen - is maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering (AV) unaniem aangenomen.

Impact maatschappelijke ontwikkelingen op sport

NOC*NSF signaleert een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op de sport en het sportbeleid. Naast bewegingsarmoede en stijgende zorgkosten zijn dat bijvoorbeeld de behoefte aan sociale verbinding en het belang van inclusief en transparant handelen. Ook de toenemende druk op de openbare ruimte en de natuur heeft z’n weerslag op het sportief bewegen van grote groepen Nederlanders.

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: “Corona heeft een deuk geslagen in sportdeelname, vooral onder jongeren. Topsport blijkt een inspiratiebron voor sporten en sportief bewegen. Die inspiratie zetten we - samen met maatschappelijke partners - in om miljoenen mensen concreet meer in beweging te krijgen. Dat is belangrijk voor een gezond én gelukkig Nederland.”

Minister Conny Helder van Landurige Zorg en Sport was aanwezig op de AV en sprak haar waardering uit. "Met name het streven naar toegankelijkheid. Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn. Dat lees ik terug in de Sportagenda en ik maak me daar sterk voor."

Concrete doelen

De Sportagenda 2032 bevat concrete en meetbare doelstellingen, die de komende jaren ook met regelmaat gemonitord zullen worden. De basis is een integrale ambitie. Namelijk dat iedere Nederlander in 2032 in alle levensfasen dagelijks het plezier van sport beleeft in een veilige, gezonde en duurzame omgeving. Door zelf te sporten, al dan niet samen met anderen, excellerend als topsporter of sportief bewegend binnen de eigen mogelijkheden. Maar ook een rol als vrijwilliger bij een club of als supporter levert sportplezier op.

De streefdoelen variëren op basis van de betrokken groepen sporters en activiteiten. Een greep: Nederland behoort met TeamNL - net als op dit moment overigens - tot de tien meest succesvolle topsportlanden ter wereld. 80 procent van de jeugd heeft een goede beweegvaardigheid en 100 procent van de sportende jeugd heeft een official, trainer of coach die aantoonbaar bekwaam is. Het rapportcijfer waarmee sporters, vrijwilligers, supporters en professionals hun sport-omgeving waarderen, is een 8 of hoger.

Alleen samen te realiseren

De gewenste positieve impact van sport en sportief bewegen kan niet alleen door NOC*NSF en aangesloten bonden worden gerealiseerd. Daarom werkt NOC*NSF intensief samen met zakelijke sportaanbieders, maatschappelijke sportorganisaties (uit sport, natuur, kinderopvang, gezondheidszorg, onderwijs en welzijn), gezondheidsfondsen en overheden. Het bundelen van expertise en netwerken maakt het mogelijk mensen te bereiken van alle leeftijden en in alle sociale lagen van de samenleving.

Algemene Vergadering keurt begroting goed

Naast het goedkeuren van de Sportagenda stemde de AV ook in met de jaarrekening en het jaarverslag van NOC*NSF. Penningmeester Annette Mosman noemde de jaarcijfers over 2021 "alles overziend tevredenstellend, waarbij de reserves minder zijn aangesproken dan begroot. We zijn in control en er zijn mooie uitdagingen in de komende jaren."

  • De jaarrekening is hier te vinden, ons digitale jaarverslag staat hier.

Voortgang doorontwikkeling vereniging NOC*NSF

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg gaf verder een update van de Veranderagenda, die de doorontwikkeling van de vereniging NOC*NSF omvat. Centraal in die agenda staan behalve een aanvulling op het model voor de verdeling van de gelden, het stimuleren van samenwerking tussen bonden en verenigingen, meer aandacht voor sportparticipatie en het onderzoek naar nieuwe besturingsmodellen voor de eigen organisatie.

Er zijn flinke stappen gezet en “we hebben er vertrouwen in om het gehele proces van de Veranderagenda in de AV van november dit jaar af te sluiten.”

  • Bekijk hier de notitie over de Veranderagenda. De resultaten en de voortgang zullen worden geupdate in de digitale round-up, die hier te vinden is.

Integriteit als basis voor meer sportplezier

Van Zanen-Nieberg ging maandagavond uitvoerig in op het belang van integriteit in de sport. "Sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag zijn omvangrijke en complexe maatschappelijke zaken. Ook in de sport neemt het aantal signalen nog steeds toe. In het eerste kwartaal denkt het Centrum Veilige Sport Nederland op een verdubbeling van het, al drukke, jaar ervoor uit te komen."

De voorzitter benadrukte het belang als sport onze verantwoordelijkheid te pakken. "Integere sport is een randvoorwaarde, een fundament waarop de sport staat. Door daarbij preventief te blijven werken, wordt niet alleen de kans op grensoverschrijdend gedrag verlaagd, maar ontstaat ook een sportklimaat waarin iedereen maximaal sportplezier kan hebben."

Ze riep iedereen in de sport en erbuiten op om het gesprek over wat we zelf onze normen en waarden in de sport vinden, dagelijks te blijven voeren.

  • Lees hier de notitie met enkele positieve ontwikkelingen en ook fundamentele uitdagingen en dilemma’s

Mutaties in het bestuur

In het bestuur van NOC*NSF neemt Inge Janssen als nieuwe voorzitter van de Atletencommissie de positie van de afgetreden Hinkelien Schreuder over. Vice-voorzitter Jan Willem Maas trad af. Het bestuur zal met de sportbonden overleggen over zijn opvolging.

De overige agendapunten werden conform de voorstellen van het bestuur behandeld, klik hier voor de stukken.

NOC NSF AV 760

Deel dit artikel op social media: