NOC*NSF Veilige Sport

Procedure tegemoetkomingsregeling gymsport eenvoudiger en laagdrempeliger

11 april 2022

De tegemoetkomingsregeling voor (oud-)gymsporters die tijdens hun (top)sportcarrière te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag is op een aantal belangrijke punten aangepast. Hiermee is gehoor gegeven aan de oproep van oud-sporters om de regeling eenvoudiger en laagdrempeliger te maken. Alle betrokken partijen (KNGU, NOC*NSF en het CBKZ als de uitvoerder van de regeling) hebben zich de reactie en emoties van oud-sporters serieus aangetrokken.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Het aanvraagformulier is aanzienlijk ingekort om de aanvraag eenvoudiger en laagdrempeliger te maken;
  • De criteria dat een oud-gymsporter minstens twee jaar, 30 uur per week heeft getraind is vervallen;
  • Het is voor een oud-sporter mogelijk om iemand te machtigen die de aanvraag indient of het hele proces samen met of namens de oud-sporter doorloopt;
  • Een mondelinge toelichting blijft het uitgangspunt. De commissie heeft echter meer ruimte gekregen om in individuele gevallen hiervan af te wijken. Bovendien kan de sporter er voor kiezen niet zelf te verschijnen maar zich door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen.

De onafhankelijke commissie wil een goed beeld krijgen van de impact van grensoverschrijdend gedrag op het leven van de aanvrager. Dat betekent dat oud-gymsporters niet noodzakelijk hoeven aan te tonen dat er grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. De commissie doet niet aan waarheidsvinding over wat er heeft plaatsgevonden maar vormt zich een beeld van de impact ervan op het leven van de oud-sporter zodat dit voldoende aannemelijk is.

In deze video van het CBKZ wordt het totale aanvraagproces toegelicht.

Deel dit artikel op social media: