NOC*NSF Veilige Sport

(Oud-)gymsporters kunnen tegemoetkoming aanvragen

1 maart 2022
(Oud-)gymsporters kunnen tegemoetkoming aanvragen

bron: www.kngu.nl

(Oud-)gymsporters die tijdens hun (top)sportcarrière te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag kunnen vanaf vandaag (1 maart 2022) financiële tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming is bedoeld als erkenning voor het leed dat deze gymsporters door dit grensoverschrijdende gedrag is aangedaan.

Op de website ‘Tegemoetkomingsregeling Gymsport’ staat informatie over de aanvraag, de toekenningscriteria en het toekenningsproces.

In hoofdlijnen is de regeling bedoeld voor oud-gymsporters die lid zijn (geweest) van de KNGU, deelnamen aan (inter)nationale competities en door langdurig grensoverschrijdend gedrag zoveel last hebben van fysieke, psychische en/of morele klachten dat hun maatschappelijke ontwikkeling hierdoor is belemmerd of blijvend verstoord. Deze (oud-)gymsporters kunnen tot 1 oktober 2022 een aanvraag indienen. Binnen vier weken na de aanvraag geeft ontvangt de aanvrager bericht over de toekenning.

De opzet en uitvoering van de toekenningsregeling is in handen van het Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ), in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Deze opdracht is in lijn met de aanbeveling uit het rapport Ongelijke Leggers en het advies van de adviescommissie integriteit en ethiek.

Deel dit artikel op social media: