NOC*NSF Veilige Sport Sportbonden

Intensievere samenwerking om slachtoffers in de sport te ondersteunen

6 oktober 2021
Intensievere samenwerking om slachtoffers in de sport te ondersteunen

Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) versterkt de samenwerking met Slachtofferhulp Nederland (SHN), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Perspectief Herstelbemiddeling. Dankzij deze geïntensiveerde samenwerking krijgen slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de sport straks meer uitgebreide en professionele hulp bij hun herstel.

De samenwerking tussen CVSN en de drie hulporganisaties is niet nieuw. Samen bieden zij al enige tijd een pakket aan hulpverlening waar slachtoffers in de sport gebruik van kunnen maken.

SHN en Perspectief Herstelbemiddeling verzorgden samen met CVSN al eerder preventie bijeenkomsten en webinars voor sportbonden. Slachtofferhulp Nederland biedt slachtoffers emotionele ondersteuning, maar ook hulp in een strafrechtelijk proces en bij het aanvragen van een behandeling of therapie.

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG biedt gespecialiseerde zorg aan slachtoffers die kampen met langdurige psychische klachten of trauma gerelateerd aan de sport. Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt direct betrokkenen bij het in contact komen met elkaar na een ingrijpende gebeurtenis. Samen kijken zij vervolgens hoe een vorm van contact beide partijen kan helpen om hun leven weer op te pakken.

Door de samenwerking met deze drie partijen te intensiveren streeft het Centrum Veilige Sport naar meer professionele zorg en dienstverlening. Voorbeelden van de intensivering van de onderlinge afspraken zijn dat slachtoffers straks via de juristen van Slachtofferhulp Nederland ook gebruik kunnen maken van tuchtrecht ondersteuning in de sport.

Daarnaast kunnen ook oud-sporters met diverse sportachtergronden zich nu aanmelden voor het gespecialiseerd zorgtraject bij het UMCG. Perspectief Herstelbemiddeling biedt bemiddeling door gespecialiseerde bemiddelaars. De betreffende organisaties hebben de afgelopen weken een opleiding gevolgd over de sportsector en welke grensoverschrijdende gedragingen daarin kunnen voorkomen.

Slachtoffers in de sport die gebruik willen maken van professionele hulp bij hun herstel kunnen dit doen via het CVSN of door de betreffende organisatie zelf direct te benaderen. Op deze manier hopen de verschillende partijen de drempel voor het zoeken van ondersteuning bij grensoverschrijdend gedrag in de sport nog meer te verlagen.

De geïntensiveerde samenwerking tussen Centrum Veilige Sport Nederland, Slachtofferhulp Nederland, het Universitair Medisch Centrum Groningen en Perspectief Herstelbemiddeling loopt in ieder geval tot eind 2022. Eind volgend jaar brengen de verschillende partijen een gezamenlijk advies uit hoe zij de toekomst zien van een sportsector met een veilige en positieve sportcultuur. Op basis van dit advies en het politieke besluit daarover wordt de toekomst van deze samenwerking opnieuw geijkt.

Deel dit artikel op social media: