NOC*NSF Coronavirus en sport Veilige Sport Duurzaamheid Sportbonden Gemeenteraadsverkiezingen

Wetgevingsoverleg Sport: 'Sport en bewegen steeds hoger op politieke agenda'

3 december 2021
Wetgevingsoverleg Sport: Sport en bewegen steeds hoger op politieke agenda

Op donderdag 2 december stond de sportbegroting van het Rijk op de agenda van de Tweede Kamer, tijdens het wetgevingsoverleg (WGO) Sport & Bewegen. Hoewel het dit jaar om een beleidsarme begroting ging, passeerden belangrijke onderwerpen als corona, veilige sport en professionalisering van de sector de revue. NOC*NSF is blij om te zien dat de overheid het belang van sport en bewegen voor een gezonde en weerbare samenleving steeds meer onderkent.

Algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF: "We staan voor een aantal grote uitdagingen, maar het is prettig te zien dat de politiek de kracht van sport en bewegen steeds meer omarmt. Vanuit onze missie om te zorgen voor optimale omstandigheden voor alle Nederlanders denken en werken we graag met het huidige en aankomende kabinet mee."

"Er is zowel woensdag tijdens het coronadebat als gisteren tijdens het WGO Sport veelvuldig over het belang van sport en bewegen gesproken, dus onze verwachtingen voor een regeerakkoord met daarin een goede paragraaf voor sport en bewegen zijn hooggespannen."

Sport onderdeel van de oplossing gezondheidscrisis

Tijdens het wetgevingsoverleg kwamen de gevolgen van de coronacrisis voor de sport veelvuldig aan bod. Hoewel de avondlockdown voor de sportsector na afloop van het coronadebat helaas niet werd aangepast, werd wel duidelijk dat bij de eerstvolgende versoepelingen de sport wordt meegenomen.

Van den Tweel reageert hier positief op. "Goed dat de politiek het belang van sporten en bewegen als onderdeel van de oplossing voor deze gezondheidscrisis steeds meer inziet. Natuurlijk hadden we graag gezien dat de politiek sport als een essentiële sector erkent en dat het kabinet dezelfde uitzondering had gemaakt als voor andere sectoren. Sporten en bewegen is namelijk essentieel voor een vitale en weerbare samenleving. Ik ben in ieder geval positief gestemd over het feit dat onze sector de afgelopen dagen meermaals expliciet is genoemd als eerste sector voor versoepelingen."

Goed dat de politiek het belang van sporten en bewegen als onderdeel van de oplossing voor deze gezondheidscrisis steeds meer inziet
Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF

Professionalisering sportsector 

Niet alleen de huidige coronasituatie werd tijdens het debat besproken, ook het herstel na corona en de professionalisering van de sector die nodig is. Vorige week bleek al uit de monitor 'Sport en corona' van het Mulier Instituut dat de sportsector als gevolg van de coronacrisis kampt met opgedroogde financiële buffers, ledenuitval bij met name binnensporten, een tekort aan vrijwilligers bij bijna vier op de tien verenigingen en vergrote deelname- en gezondheidsverschillen tussen lager- en hoger opgeleiden.

Van den Tweel: "Dit een zorgelijke ontwikkeling die moet stoppen. Willen we ons weren tegen een nieuwe gezondheidscrisis en de ambitie halen dat in 2040 75 procent van de Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijn, is op diverse onderdelen een schaalsprong nodig. Investeringen waar een nieuw kabinet over zal moeten beslissen."

"Gelukkig erkent de huidige staatsecretaris deze uitdagingen en de urgentie ervan. Zo bleek zowel gisteren tijdens het WGO als uit de aanbiedingsbrief 'Ontwikkelingen in de sportsector' die de staatssecretaris vorige week aan de Kamer zond."

Veilige sport

Een ander belangrijk onderwerp van het WGO was de focus op een veilige sport. Onderwerpen als grensoverschrijdend gedrag, matchfixing, de gratis VOG voor vrijwilligers, inclusie en de aandacht voor spreekkoren in het voetbal passeerden de revue.

De staatssecretaris kondigde daarnaast een onderzoek aan naar grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. Dit onderzoek start begin 2022. Van den Tweel: "Wij dragen de verantwoordelijkheid om met de gehele sportsector een veilig sportklimaat te borgen voor iedereen die aan sport doet. Ambitie zit in mensen. Wij willen graag het hoogste bereiken, maar niet ten koste van alles. Het gaat om verantwoordelijk ontwikkelen om uiteindelijk eervol te presteren. We zijn daarom blij dat de politiek hier ook een bijdrage aan levert. Samen met hun bijdrage, verschillende onderzoeken en met onze achterban hopen we hier de komende jaren stappen in te maken."

Andere onderwerpen en ingediende moties

Andere zaken die tijdens het wetgevingsoverleg ter sprake kwamen waren de stijging van de energielasten voor sportclubs, het in stand houden van waardevolle sportaccommodaties, de beoogde sportwet, het sportakkoord en het Nederlands topsport- en evenementenbeleid. Aan het eind van het debat werden moties ingediend over verschillende onderwerpen.

Deel dit artikel op social media: