NOC*NSF Coronavirus en sport Sportbonden

Sport roept kabinet op avondlockdown voor sport aan te passen

30 november 2021
Sport roept kabinet op avondlockdown voor sport aan te passen

De afgelopen zondag door het demissionaire kabinet ingevoerde avondlockdown legt de sport in Nederland voor een groot deel stil. Terwijl samen sporten en bewegen juist onderdeel van de oplossing is en de weerbaarheid tegen het coronavirus vergroot. NOC*NSF, de sportbonden, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) roepen het kabinet daarom in een position paper op de sport als essentiële sector te zien en ’s avonds tot 20.00 uur open te houden.

De lockdownmaatregel biedt weliswaar de ruimte om overdag tussen 05.00 en 17.00 uur te sporten, maar in de praktijk komen door het besluit miljoenen Nederlanders stil te staan: door school en werk hebben veel mensen overdag geen tijd om te sporten en de georganiseerde sport vindt bovendien plaats in de avonduren, in de vorm van trainingen en lessen. Nu deze trainingen komen te vervallen is het ook de vraag of het verantwoord is wedstrijden in het weekeinde plaats te laten vinden.

Bewezen veilige setting

"Alle sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders hebben de afgelopen anderhalf jaar laten zien dat zij een veilige setting kunnen bieden, daar is fors in geïnvesteerd, we werken met strikte protocollen", zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF. "Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat besmettingen slechts zeer beperkt binnen de sport plaats vinden."

Gommers en Scherder

NOC*NSF, de sportbonden, de VSG en de POS roepen nogmaals op sport als onderdeel van de oplossing te zien. Intensivist en OMT-lid Diederik Gommers gaf al aan dat de focus van het kabinet minder op thuisblijven en meer op het stimuleren van sporten en bewegen had moeten liggen.

Ook wetenschapper Erik Scherder is het daarmee eens: “uit meerdere onderzoeken blijkt dat door inactiviteit je afweersysteem verzwakt.” Van den Tweel wijst daarnaast ook op de uitlaatklep die sport de jeugd biedt, in de gestructureerde setting van een sportaccommodatie.

Sporten en bewegen is essentieel voor een gezonde en vitale samenleving en daarom zou het kabinet dezelfde uitzondering moeten maken als voor de andere essentiële sectoren en de sport open houden tot 20.00 uur
Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF

Uitzondering als essentiële sector

Bij het instellen van de avondlockdown heeft het kabinet voor een generieke sluitingstijd van 17.00 uur gekozen, omdat dit het meest helder zou zijn. Aan de uitzondering die is gemaakt voor essentiële winkels en dienstverleners zou ook de sportsector moeten worden toegevoegd, zo vinden Van den Tweel en zijn partners.

"Sporten en bewegen is essentieel voor een gezonde en vitale samenleving en daarom zou het kabinet dezelfde uitzondering moeten maken als voor de andere essentiële sectoren en de sport open houden tot 20.00 uur."

Routekaart

"Wij realiseren ons dat het pakket aan maatregelen een optelsom is waarbij het aantal ontmoetingen beperkt moet worden. Maar wij denken dat hiervoor betere maatregelen zijn, zoals die bijvoorbeeld eerder al zijn opgenomen in onze routekaart. En roepen het kabinet ook op om met ons in gesprek te blijven om samen te kijken hoe de sport haar essentiële rol voor een gezonde samenleving het beste kan vervullen, zodat deze optimaal bijdraagt aan de bestrijding van het coronavirus."

Deel dit artikel op social media: