NOC*NSF Coronavirus en sport Sportbonden

NOC*NSF roept op tot naleven van spelregels sport en corona

23 november 2021
NOCNSF roept op tot naleven spelregels sport en corona

NOC*NSF en de sportbonden roepen alle sportorganisaties en sporters op de coronaspelregels in de sport strikt na te leven. "Het is cruciaal dat we ons met elkaar blijven inzetten om sporten bij sportclubs mogelijk te houden", aldus algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF maandag in een oproep aan alle sportorganisaties en sporters.

"We roepen iedereen daarom dringend op om het coronatoegangsbewijs bij de ingang van sporthal, clubhuis en de kantine goed te controleren en zich daarnaast goed te houden aan de basisregels zoals handen wassen, voldoende frisse lucht en afstand houden," zegt Van den Tweel.

Naleving regels essentieel

Uit peilingen in de afgelopen weken blijkt dat het controleren van het coronatoegangsbewijs (CTB) na een lastig eerste weekend voortvarend bij de sportclubs is opgepakt, maar nog niet voldoende is. Uit recente cijfers blijkt dat in 35% van de bezoeken aan een sportkantine nog niet wordt gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs.

Van den Tweel: "We zijn het met het kabinet eens dat dit in tijden van oplopende besmettingscijfers en oplopende opnames in de zorg nog onvoldoende is. Willen we de besmettingen beteugelen en ingrijpender maatregelen voorkomen,  dan is naleving van de spelregels voor sporten tijdens corona en de controle daarop essentieel. Vandaar maandag de oproep van ons en de sportbonden aan alle sportclubs om je aan de coronaspelregels te houden."

Alleen samen houden we de sport open

NOC*NSF vraagt ook aan de sporters zelf hun medewerking. Marc van den Tweel: "We stellen met elkaar alles in het werk om het sporten zelf mogelijk te houden, ook bij een sportclub en voor iedereen. Dat kan ook goed op een veilige manier en is van groot belang voor de volksgezondheid in Nederland."

"Aan de bijna tien miljoen mensen die graag wekelijks sporten vragen we om zelf actief te helpen bij het naleven van alle spelregels. Je kunt al helpen door uit jezelf je aan de basisregels te houden en je CTB en ID tevoorschijn te halen en te tonen. En natuurlijk roepen we ook iedereen op om als vrijwilliger mee te helpen. Alleen samen houden we de sport open!"

Invoering 1,5 meter afstandsregel

Vanaf woensdag 24 november is iedereen boven de 18 jaar weer verplicht de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen tot andere volwassenen en tot kinderen ouder dan 13 jaar. Jeugd van 13 tot 18 jaar hoeft onderling geen afstand te houden en kinderen jonger dan 12 ook niet tot elkaar en tot volwassenen. De 1,5 meter afstand houden is niet verplicht op locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is en ook niet als dit de sportbeoefening in de weg staat.

Huidige maatregelen, sportprotocol, faq en toolkit voor sportverenigingen

Voor informatie over welke maatregelen momenteel voor de sport gelden in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus kun je in ons dossier terecht.

We zetten o.a. de actuele maatregelen voor de sport op een rij in het protocol Verantwoord Sporten, houden een FAQ bij en bieden sportclubs een toolkit aan. Deze toolkit ondersteunt sportverenigingen bij het naleven van de huidige coronamaatregelen en bevat actuele informatie, hulpmiddelen en tips.

Deel dit artikel op social media: