NOC*NSF Coronavirus en sport Sportbonden

Sporten moet mogelijk blijven voor iedereen

11 november 2021
Sporten moet mogelijk blijven voor iedereen

Het OMT heeft vandaag aan het kabinet een korte beperkte lockdown geadviseerd. Of het kabinet dit OMT-advies overneemt wordt vrijdagavond duidelijk tijdens een persconferentie. Het is nu nog onduidelijk of en zo ja, welke gevolgen dit heeft voor de sportsector. NOC*NSF wil sport voor iedereen toegankelijk houden.

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: "Gezien de sterk oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames is het begrijpelijk dat het kabinet aanscherpende maatregelen overweegt. In de huidige gezondheidscrisis is een weerbare en vitale de bevolking van cruciaal belang. Sport is onderdeel van de oplossing om samen gezond uit deze crisis te komen. Sport en bewegen houdt Nederland namelijk fysiek en mentaal gezond. Daarom is het juist nu belangrijk dat we sporten en bewegen aanmoedigen en voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig houden."

"Na lange tijd bereiken de sportdeelnamecijfers eindelijk weer een redelijk niveau. De coronapandemie laat zien dat een fitte weerbare samenleving geen luxe is. Eerdere lockdowns tonen aan dat beperkingen voor sportbeoefening en sluiting van sportclubs ervoor zorgen dat Nederlanders drastisch minder zijn gaan sporten."

Het is juist nu belangrijk dat we sporten en bewegen aanmoedigen en voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig houden
Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF

"Net als tijdens het verloop van de gehele pandemie heeft de sportsector de uitvoering van de nieuwe maatregelen na de vorige persconferentie voortvarend opgepakt. De honderdduizenden vrijwilligers verdienen veel waardering voor de wijze waarop zij op zo’n korte termijn de CTB-controle uit zijn gaan voeren."

"Op veel plekken gaat de CTB-controle goed. Op sommige plekken is dit lastiger en leidt dit tot spanningen, met name als de toegang tot de sportaccommodaties moet worden geweigerd. Al met al is er wederom sprake van een grote inspanning van vrijwilligers. Meer (financiële) ondersteuning voor verenigingen vanuit de (lokale) overheid is noodzakelijk om deze ingewikkelde taak adequaat uit te kunnen blijven voeren in de komende periode."

Deel dit artikel op social media: