Topsport Coaching

Pilotopleiding NOC*NSF, KNGU en CIOSNL succesvol van start

15 december 2021
Pilotopleiding NOC*NSF, KNGU en CIOSNL succesvol van start

April 2020 startte NOC*NSF samen met CIOS NL en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) een pilotproject voor de trainer-coachopleiding gymnastiek op niveau 3. Anderhalf jaar later, in september 2021, is na de ontwikkelfase ook de pilotopleiding van start gegaan. We spraken met Nina Oosterloo, productmanager educatie bij de KNGU, over de eerste maanden van deze pilot.

In april 2020 startte de ontwikkeling van deze opleiding. Hoe zag dit er globaal uit?
Nina: "In de ontwikkelfase hebben we er in eerste instantie voor gezorgd dat de kaders goed werden neergezet met daarbij heel helder de specifieke leeruitkomsten. Het is namelijk belangrijk dat deze vanuit de KSS, sportbond en ook vanuit de keuzedelen uit het onderwijs goed aansluiten op elkaar."

"We kwamen hiervoor tweewekelijks met NOC*NSF en het onderwijs samen. Dit structurele overleg, ook wel de werkgroep genoemd, wierp al snel zijn vruchten af. Vanuit deze basis werden verschillende experts ingezet, zowel vanuit het onderwijs als de sport, om invulling te geven aan deze opleiding. De focus lag met name op de sportbrede kennis (motoriek, didactiek en pedagogiek). De ontwikkelfase stond in het teken van de start van de pilotopleiding afgelopen september."

De ontwikkelfase is nu dus omgezet in de pilotopleiding die in september is gestart?
Nina: "Dat klopt. Na de ontwikkelfase was in augustus 2021 het conceptproduct klaar. Dit wordt nu uitgerold in een pilotopleiding die duurt van september 2021 tot en met juni 2022. Ondertussen doen er al meer dan honderd cursisten aan mee die zijn verdeeld over de KNGU en zes verschillende onderwijsinstellingen. Al deze cursisten hebben een praktijkbegeleider. Samen met een groep van 25 docenten maakt dat momenteel meer dan 225 mensen te maken hebben met deze pilotopleiding."

Hoe is de opleiding binnen de KNGU opgebouwd?
Nina: "Bij de KNGU bestaat de opleiding uit een sportbrede fase en een sportspecialisatiefase. De sportbrede fase, ook wel fundamentfase genoemd, is een introductie van het vak van trainer-coach. Het gaat in deze fase veel meer over het hoe en waarom ze lesgeven dan bijvoorbeeld de technische uitvoering."

"Zo creëren we in deze fase nog meer bewustwording onder toekomstige trainer-coaches. Na de fundamentfase die ongeveer 3 maanden duurt, gaan ze naar de sportspecialisatiefase die 6 maanden duurt. Overigens zijn dit niet twee losse onderdelen, maar wordt de sportbrede fase volledig geïntegreerd in de sportspecialisatiefase."

De fundamentfase is opgedeeld in drie onderdelen, waar e-learning modules in combinatie met praktijkdagen voor zijn ontwikkeld. Welke zijn dit?
Nina: "De drie thema’s binnen de fundamentfase zijn motoriek, didactiek en pedagogiek. Dit zijn sportbrede formules die je kunt integreren in je niveau 3 opleiding en als bij- of nascholing kunt volgen wanneer je reeds een trainer-coachniveau 3 opleiding hebt afgerond. Verder is het goed te weten dat deze modules vooral gaan over kennisoverdracht, maar dat we steeds de link naar de praktijk opzoeken. Daarom zitten er ook inleveropdrachten in die zij tijdens hun stage of werkervaring in de praktijk kunnen brengen."

Ben je tevreden met waar jullie nu staan in het proces?
Nina: "Zeer zeker. En dan met name over de samenwerking tussen sportbond en onderwijs. Aan de voorkant hebben we natuurlijk intensief samengewerkt bij het vormgeven van de opleiding. Daarnaast hebben we cursisten uit beide geledingen die we onderling verbinden. En verder bieden zowel sportdocenten als onderwijsdocenten de lessen aan. Deze wisselen ook onderling ervaringen uit. We staan overigens niet stil, want de opleiding wordt iedere keer binnen de samenwerking doorontwikkeld."

Deel dit artikel op social media: