Topsport Coaching

Doorbraak in erkenning van topsport- en talentcoach als beroep: ‘Deze stap is cruciaal’

Marieke de Ruijter 11 februari 2021
Doorbraak in erkenning van topsport en talentcoach als beroep: Deze stap is cruciaal

Mensen die van het trainen en coachen van talentvolle en topsporters hun vak willen maken, kunnen binnenkort aan de slag aan een aantal hogescholen in Nederland. De Hogeschool van Amsterdam heeft in samenwerking met sportbonden erkenning gekregen dat er behoefte is aan een opleiding tot topsport- en talentcoach. Goed nieuws voor ambitieuze trainer-coaches, sporters en voor de sport in Nederland. Maurits Hendriks: "Als deze opleiding had bestaan toen ik mijn studiekeuze moest maken, dan had ik als ambitieuze trainer-coach niet lang getwijfeld."

De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) gaf de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs een positief advies voor de Associate Degree (AD) Sport, met het uitstroomprofiel Topsport- en Talentcoach aan de HvA. Dit betekent dat de overheid erkent dat topsport- en talentcoach een beroep is waaraan behoefte is in Nederland en ziet dat dit vak een plek verdient in het onderwijssysteem. De volgende stap voor de HvA is nu het accreditatieproces van de NVAO waaruit zal blijken of de opleiding inhoudelijk en kwalitatief voldoet aan de norm. Daarna is deze Ad Sport aan de HvA hopelijk een feit.

Recht op een goede trainer-coach

Het positieve advies is een mijlpaal in het proces waaraan al een tijd gewerkt wordt, vertelt Maurits Hendriks, technisch directeur bij NOC*NSF. "Lang geleden zagen we al in dat beschikken over goed opgeleide professionals een van de belangrijkste voorwaarden is om de Nederlandse sport verder te helpen. We stelden toen dat iedere sporter, maar vooral elk kind dat sport, recht heeft op een goede trainer-coach. In de toenemende complexe wereld van topcoaches zagen we bovendien dat we trainer-coaches, en daarmee ook sporters, helpen met een betere opleiding."

Vervolgens werkte NOC*NSF samen met een aantal hogescholen en sportbonden in Nederland om een gedegen opleiding voor ambitieuze trainer-coaches te realiseren. "Deze erkenning is daarin een cruciale stap," vervolgt Hendriks. "Dit betekent dat we in het schooljaar 2022-2023 waarschijnlijk kunnen beginnen met een unieke opleiding, de Associate Degree sport. Daar zijn we uiteraard enorm blij mee. Als deze opleiding had bestaan toen ik mijn studiekeuze moest maken, dan had ik als ambitieuze trainer-coach niet lang getwijfeld." 

Landelijk aanbod

De HvA is de eerste hogeschool die positief advies van het CDHO ontvangt voor de opleiding tot topsport- en talentcoach. Maar ook Fontys, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Zeeland en Windesheim staan in de startblokken om met een AD Sport van start te gaan. Het gaat om opleidingen met verschillende uitstroomprofielen: buurtsportcoach, sportondernemer, ondernemende leefstijlcoach of ook topsport- en talentcoach. Daarmee zorgen de hogescholen voor een landelijk aanbod in het professionaliseren van de sport- en beweegbranche.

We maken een belangrijke stap in het creëren van een pedagogisch veilige omgeving en zorgen ervoor dat kinderen meer plezier beleven aan sporten
Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF

Voor de HvA is de stap naar een Associate Degree Sport een logische vertelt Thom Terwee, opleidingsmanager ALO Amsterdam aan de HvA. "De HvA, en in het bijzonder de Faculteit Bewegen Sport en Voeding is altijd sterk verbonden geweest met topsport en talentontwikkeling. Niet alleen studeren veel topsporters aan de HvA, ook spelen onze lectoraten een belangrijke rol in de topsport en talentontwikkeling. We zijn al tien jaar partner van NOC*NSF in het opleiden van toptrainer-coaches en bestuurders via de Topcoach5 opleiding; de voorloper van opleiding die we nu gaan starten. We zijn daarom erg trots dat onderwijs en sport samen de AD Sport, met in ons geval, het profiel topsport- en talentcoach hebben ontwikkeld."

Toekomst

De komst van de opleiding doet heel veel voor de toekomst van de gehele sport en dus ook voor talentvolle en topsporters volgens Hendriks. "Trainer-coach is een vak en met deze opleiding komt dat vak op een hoger niveau. Een goed opgeleide trainer-coach brengt naast zijn passie voor zijn sport en sportspecifieke kennis ook didactische en methodische kennis. We maken dus een belangrijke stap in het creëren van een pedagogisch veilige omgeving en zorgen ervoor dat kinderen meer plezier beleven aan sporten."

Deze impuls op het gebied van veiligheid en plezier gaat volgens Hendriks bijdragen aan een hoger  sportniveau in Nederland. "Als kinderen meer plezier hebben in hun sport en dat in een veilige omgeving gebeurt, dan blijven ze langer sporten. Zo lang kinderen het leuk vinden om te sporten raak je ze niet kwijt. Goede trainer-coaches zijn daarin cruciaal voor de hele lijn. En natuurlijk betekent dat ook een impuls voor de topsport. Want beter opgeleide trainer-coaches zorgt voor kinderen die beter opgeleid zijn in hun sport. Daardoor wordt het instroomniveau van talentvolle sporters binnen de topsportprogramma’s hoger."

Het is duidelijk dat de ontwikkeling van trainer-coaches cruciaal is voor de ontwikkeling van de breedte- en topsport in Nederland.
Thom Terwee, opleidingsmanager ALO Amsterdam aan de HvA

Terwee vult aan: "Het is duidelijk dat de ontwikkeling van trainer-coaches cruciaal is voor de ontwikkeling van de breedte- en topsport in Nederland. De HvA biedt daarom vanaf naar verwachting september 2022 een programma waarin alle hedendaagse onderwerpen van het werken in de topsport langskomen."

De hogeschool heeft er bewust voor gekozen om de opleiding als deeltijd variant aan te gaan bieden. Terwee: ‘Omdat we zien dat veel trainer-coaches in de topsport hun individuele ontwikkelvraag willen koppelen aan de dagelijkse praktijk van hun werkomgeving. De samenwerking tussen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en de sportbonden is hierbij van groot belang voor het slagen van dit traject. Met als doel: meer en betere topsport- en talentcoaches in Nederland opleiden."

Deel dit artikel op social media: