Topsport Veilige Sport Sportbonden

Onderzoek naar Nederlandse topsportcultuur in januari van start

17 december 2021

Het grootschalig en onafhankelijk onderzoek naar de Nederlandse topsportcultuur gaat in januari van start. Dit onderzoek werd in oktober 2021 aangekondigd door demissionair staatssecretaris Blokhuis en heeft als doel om te achterhalen welke factoren bijdragen aan een positieve Nederlandse topsportcultuur. Het onderzoek heeft een looptijd van ongeveer drie jaar.

Het onderzoek wordt gecoördineerd door Herman IJzerman van het Kenniscentrum Sport en & Bewegen en duurt ongeveer drie jaar. Minimaal twintig sporten doen mee aan het onderzoek en daaronder vallen zowel sportbonden als commerciële ploegen. Tijdens de studie kijkt een multidisciplinair team* zowel naar de positieve aspecten van de topsport die bijdragen aan het waarmaken van de dromen van de jonge topsporttalenten, als naar de kaders waarbinnen dat op een pedagogisch verantwoorde wijze gebeurt.

Voordat het daadwerkelijke onderzoek start, begint in januari een pilotstudie met drie sporten. Om van het begin af aan deze brede afspiegeling te vertegenwoordigen in het onderzoek is er voor de pilotstudie gekozen om te starten met volleybal, ijshockey en wielrennen. Met de keuze voor deze sporten hoopt de onderzoeksgroep een gedegen weergave te krijgen van het Nederlandse sportlandschap (zomer, winter, team, individueel, commerciële karakter etc.). De eerste opbrengsten van de pilot worden in het voorjaar van 2022 verwacht. Daarna start de volgende fase onder een groter aantal sporten.

Onderzoeker Marjan Olfers: "We hebben in de pilot voor deze bonden gekozen vanwege hun verscheidenheid. Een teamsport, een individuele sport met bondsprogramma’s en commerciële teams en een wintersport, waarbij ook de paralympische sport wordt meegenomen."

Goed dat er nu een breed wetenschappelijk onderzoek komt naar de topsportcultuur in Nederland met zowel aandacht voor de kracht van de topsport als voor situaties waar het niet goed is gegaan.
Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF: "Topsport inspireert veel mensen en op vele manieren. Daar dragen de aansprekende prestaties van de topsporters natuurlijk het meest aan bij. Het is van groot belang dat we een topsportcultuur hebben waarin sporters zich verantwoord kunnen ontwikkelen om eervol te presteren."

"We weten ook dat het soms mis gaat. Goed dat er nu een breed wetenschappelijk onderzoek komt naar de topsportcultuur in Nederland met zowel aandacht voor de kracht van de topsport als voor situaties waar het niet goed is gegaan. Daardoor krijgen we een beter inzicht in de zo succesvolle Nederlandse topsportcultuur en ook waar het beter moet."

"Ik kijk met grote belangstelling uit naar de uiteindelijke uitkomsten van het onderzoek. We moeten nu vooral de onderzoekers de tijd en de ruimte geven om zich een goed en compleet beeld van de topsportcultuur in Nederland te vormen."

Guido Davio, algemeen directeur van de NeVoBo: "Het is heel goed dat we met elkaar dit onderzoek doen en inzicht krijgen in wat we goed doen en wat we beter moeten doen om talenten op te leiden en topsporters te laten excelleren. Op die manier kunnen we blijven werken aan een duurzame topsportambitie van onze sporters en teams die op een positieve manier impact maken."

Het is voor het eerst dat in Nederland een onderzoek naar topsportcultuur met deze omvang wordt gedaan. Niet alleen sporters en hun begeleiding worden in het onderzoek meegenomen. Ook bonden, clubs, overheden, sponsoren en internationale organisaties worden erbij betrokken.

Onderzoek naar topsportcultuur in Nederland

Onderzoek naar topsportcultuur in Nederland

lees meer

*Het onderzoeksteam bestaat uit Marjan Olfers (hoogleraar Sport en Recht Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoeksbureau Verinorm), Froukje Smits (sportpedagoge Hogeschool Utrecht), Anton van Wijk (jurist, psycholoog en criminoloog, onderzoeksbureau Verinorm) en wordt gecoördineerd door Herman IJzerman (bewegingswetenschapper Kenniscentrum Sport & Bewegen).

Deel dit artikel op social media: