Technisch directeuren Athlete Services

TONK regeling beschikbaar bij wegvallen inkomen (o.a. voor topsporters)

26 maart 2021

Vanuit de overheid is een nieuwe regeling beschikbaar bij verlies van inkomsten waardoor vaste lasten niet meer betaald kunnen worden. Ook topsporters kunnen gebruik maken van deze regeling. Daarom een oproep om topsporters te wijzen op deze regeling als zij zich in deze situatie bevinden. Zie ook rijksoverheid.nl.

De middelen voor deze regeling zijn beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. De startdatum waarop de regeling beschikbaar is kan per gemeente verschillen. Informatie over de uitwerking en voorwaarden zijn te vinden op de website van de eigen gemeente.

De regeling is beschikbaar met terugwerkende kracht van januari 2021 tot en met juni 2021.

Er zijn helaas geen aanvullende middelen beschikbaar om de Tijdelijke Corona Regeling die vorig jaar vanuit de sport voor topsporters te verlengen. De verwachting is dat het wegvallen van de TCR met de beschikbaarheid van de TONK regeling opgevangen kan worden.

Deel dit artikel op social media: