Technisch directeuren Athlete Services

Subsidieregeling topsportevenementen vastgelegd

12 februari 2021

Na een lang en intensief traject heeft minister Tamara van Ark definitief de vernieuwde subsidieregeling topsportevenementen vastgelegd. Een mooi resultaat waarin we nauw met VWS zijn opgetrokken.

De subsidieregeling is een onderdeel van de uitwerking van hoofdstuk 6 van het Nationaal Sportakkoord en geeft de sportbonden weer zicht op de aanvraagmogelijkheden voor de aankomende drie jaar. De verschillen met het oude kader zijn hier beschreven. Goed om een aantal punten ter kennisgeving mee te geven:

  • De rol van de sportbonden is versterkt. Hoewel evenementorganisatoren ook direct zelf kunnen aanvragen, kan dat niet meer als de sportbond niet nauw betrokken is.

  • Voor de jeugd- en paralympisch evenementen is het subsidieplafond verhoogd tot 50% van de totale kosten.

  • Per sporttak kan één keer in de drie jaar een VWS subsidie worden aangevraagd, waarbij de doelgroepen senioren en jeugd onder verschillende sporttakken vallen.

  • De regeldruk voor de aanvragen onder de 1 miljoen is verlaagd.

  • De max. subsidie bedraagt nog steeds 2,5 miljoen per aanvraag.

  • Het jaarlijkse subsidieplafond staat op 8 miljoen euro. Dit was 10 miljoen. Naast dit kader wordt er met VWS gewerkt aan de uitwerking van een maatschappelijke activatie programma gekoppeld aan dit kader en daarmee ook apart gefinancierd.

Sybrecht Lensink en Sofie Korbee zijn beschikbaar voor de sportbonden om de aanvraagtrajecten maximaal te ondersteunen. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van het nieuwe subsidiekader mail dan naar evenementenloket@nocnsf.nl .

Deel dit artikel op social media: