Technisch directeuren Athlete Services

Wijzigingen Uitkeringsreglement

3 november 2020

Vanaf 2021 zijn er enkele wijzigingen in het Uitkeringsreglement van het Fonds voor de Topsporter. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen:

Aanpassing registratie van kilometerdeclaraties

De voorbereidingen worden getroffen om reiskosten via de AFAS pocket app te kunnen gaan declareren. Mogelijk komt dit volgend voorjaar beschikbaar. Hiervoor worden een aantal topsporters benaderd om in een ‘pilot’ mee te draaien. In een volgend nieuwsbericht lees je hier meer over.

Ter voorbereiding hierop hoeft bij het declareren van reiskosten vanaf januari 2021 niet altijd het volledig adres te worden ingevoerd. Als je van de ene gemeente naar een andere gemeente reist, hoef je alleen de naam van de gemeente op te geven. Alleen als de reisbeweging binnen één gemeente plaatsvindt, is het invoeren van de straatnaam nog nodig.

Laatste kwartaal declaraties en jaarafsluiting

Door de jaarafsluiting is de periode waarin je declaraties van het laatste kwartaal in kan dienen korter, namelijk vóór 10 januari van het volgende jaar. We raden je in het algemeen aan om niet tot het laatste moment te wachten met je declaraties. Hoe eerder je de declaraties indient, hoe eerder de kostenvergoeding uitbetaald wordt.

Inkomenstoets met buitenlands inkomen

Als je inkomen uit het buitenland hebt, kan het soms lastig zijn te bedenken welke stukken je moet inleveren voor de inkomenstoets. Het Fonds helpt je graag om de juiste stukken aan te leveren. Neem dus tijdig contact op om dit te bespreken.

Het hele Uitkeringsreglement dat vanaf 1 januari 2021 geldt vind je hier. Zorg ervoor dat je altijd goed op de hoogte bent van geldende uitkeringsreglement. Dan kom je niet voor verrassingen te staan over de voorwaarden voor het gebruik maken van de financiële voorzieningen van het Fonds voor de Topsporter.

Hoogte kostenvergoeding in 2021 blijft gelijk

De hoogte voor de kostenvergoeding blijft ongewijzigd ten opzichte van 2020. Dit betekent dat voor topsporters met een A- en HP- status €200 en voor topsporters met een selectiestatus €300 beschikbaar is voor het declareren van reis- en verblijfskosten ten behoeve van het topsportprogramma.

Heb je vragen over de financiële voorzieningen? Neem dan contact op met het Fonds via info@hetfonds.nl

Deel dit artikel op social media: