Technisch directeuren Athlete Services

Update Programma Digitalisering Topsport

23 september 2020

De tijd vliegt en de laatste update vanuit het Programma Digitalisering Topsport dateert alweer van 2,5 maand geleden. Daarom ontvang je in deze nieuwsbrief een nieuwe update waarbij we stilstaan bij de volgende zaken: de implementatie van het AMS, nieuwe functionaliteit in het AMS en de visie en strategie omtrent dienstverlening vanuit NOC*NSF m.b.t. datagebruik en -toepassing.

Implementatie AMS

We hebben flinke stappen gezet in het implementeren van AMS (Smartabase) bij meerdere CTO’s. Nadat begin juni de bonden, gelieerd aan CTO Papendal, grotendeels waren aangesloten met Medisch en de Wellbeing- en Trainingload vragenlijsten, zijn we deze zomer ook gestart met de bonden die gelieerd zijn aan CTO Amsterdam. Bij hen hebben we dezelfde gebruikelijke stappen doorlopen voor het opzetten van een goede basis en daarmee gewend te raken aan Smartabase. Dat betekent eerst Medisch en vervolgens de vragenlijsten.

Aan de wensen van de bonden en CTO Amsterdam om te starten met de Medische module en de vragenlijsten hebben we met succes kunnen voldoen. Zo is voor de KNRB, KNBSB, NBB (en straks GSN) de Medische module beschikbaar gesteld voor de S en S-1 programma’s. De artsen en fysiotherapeuten hebben in de afgelopen 2 weken een kick-off gehad. Zij zijn erg enthousiast en positief over het gebruik van Smartabase. 

Naast CTO Amsterdam zijn er ook bij CTO Metropool, CTO Papendal en CTO Eindhoven nog een aantal ontwikkelingen geweest. Zo maken ze bij Metropool Zeilen en Beachvolleybal nu ook gebruik van Smartabase en wordt de NTB stap voor stap geïntroduceerd in het systeem. Bij CTO Papendal staat de NHV op de planning om per 1 oktober van start te gaan met in eerste instantie de Handbal Academie. Bij CTO Eindhoven zijn de jongens en meisjes van de Waterpolo Academie ook van start gegaan. 

We kunnen stellen dat de implementatie goed verloopt en dat de reacties vanuit de bonden en CTO’s zeer positief zijn. Tevens merken we op dat er meer werk komt kijken bij het ondersteunen van nieuw startende bonden binnen het programma, juist doordat in de afgelopen periode veel bonden aansluiting hebben gevonden. De implementatie op een pragmatische manier laten verlopen, is hierin een belangrijk punt. Daarom houden we de komende tijd iets meer ruimte tussen het aansluiten van nieuwe bonden en programma’s om voldoende tijd over te houden voor de noodzakelijke ondersteuning van de huidige bonden die het programma volgen. 

Nieuwe functionaliteit AMS

Er zijn ook weer nieuwe ontwikkelingen in functionaliteit geweest binnen Smartabase ten behoeve van de aanmelding en het opvolgen voor begeleiding van het team Prestatiegedrag. Momenteel loopt er nog een pilot met de psychologen in CTO Metropool voordat we deze werkwijze en functionaliteit volledig beschikbaar gaan stellen.

De komende periode zetten we de nodige stappen om voeding goed aan te sluiten en worden er trainingen georganiseerd voor trainer-coaches om de trainingsplanning op een goede manier in Smartabase te verwerken. 

Visie en strategie omtrent dienstverlening NOC*NSF op het gebied van datagebruik en -toepassing

We kijken naar de wijze waarop NOC*NSF diensten kan leveren aan de bonden m.b.t. datagebruik en- toepassing. In de vorige Td-nieuwsbrief merkte je daar al iets van in de vorm van een vragenlijst over datagebruik, -toepassing en de behoeften vanuit de bonden. De input hierop geeft ons zeer nuttige inzichten voor het uitwerken van een strategie waarin we vastleggen hoe we onder andere omgaan met het dataplatform dat we binnen NOC*NSF aan het ontwikkelen zijn.  Een dergelijke transformatie van het dataplatform en de dienstverlening die er vervolgens bij komt kijken bij beschikbaarstelling vereist veel kennis, tijd en capaciteit. De komende maanden gebruiken we om het dataplatform dusdanig in te richten dat we dienstverlenend kunnen zijn richting bonden. Ook bekijken we hoe we hierin samen met Sport Data Valley op kunnen trekken.

Wil je meer weten over het programma of heb je vragen neem dan contact op via digitalisering.topsport@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: